POTPISAN UGOVOR O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA ZA ZGRADU POS-a U VRGORCU

Gradonačelnik Grada Vrgorca, Mile Herceg i gosp. Dragan Hristov, direktor APN-a, potpisali su ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta temeljem kojeg će APN postati vlasnikom nekretnine na kojoj će se graditi građevina i na temelju kojeg će se zatražiti promjena imena investitora na građevinskoj dozvoli, te izvršili primopredaju kompletne glavne i izvedbene dokumentacije.

 

Nakon pregleda i pripreme dokumentacije za postupak javne nabave, APN će raspisati javni natječaj za odabir glavnog izvođača. Očekuje se otvaranje javnog natječaja do kraja veljače. Nakon odabira izvođača, i samog početka radova, APN će u suradnji sa Gradom Vrgorcem održati prezentaciju kandidatima sa utvrđene liste prvenstva, gdje će im biti prikazan katalog stanova te pobliže iskomunicirane mogućnosti financiranja.

 

Nakon kupnje zemljišta, provedenog iskaza interesa i utvrđivanja Liste prvenstva kandidata za kupnju, izrade kompletne glavne i izvedbene dokumentacije i ishodovanja građevinske dozvole, ovo je korak kojim je Grad Vrgorac formalno uspješno izvršio sve preduvjete za početak gradnje zgrade POS-a na području Vrgorca koji je planiran u 2023.godini.

 

Zahvaljujemo se cijelom timu Agencije za promet nekretninama na konstantnoj stručnoj podršci tokom svih prethodnih koraka koji vode do realizacije jednog od najbitnijih projekata za stanovnike Grada Vrgorca.