Na zahtjev  Grada  Vrgorca, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Igor Miodrag u ponedjeljak 06. ožujka 2023. godine održao se radni sastanak u prostoriji Poduzetničkog   centra – Vrgorac poljoprivrednicima na temu „Motivacija poljoprivrednika za Komasaciju poljoprivrednog zemljišta na području Grada Vrgorca“.

U  2021. godini Grad Vrgorac je podnio zahtjev  za  agrarno – tehničku mjeru „komasacija“  za ukupno 245 hektara poljoprivrednog zemljišta u polju  Rastok (k.o. Dusina Nova). Temeljem te prijave Grad Vrgorac je uvršten u popis kandidata  za  provedbu ove agrarno – tehničke mjere, a čija bi provedba trebala početi do 2026. godine. U pripremi je dokumentacija  za proširenje zahtjeva za komasaciju na području Grada Vrgorca za još 1.100 hektara.

Prvi  uvjet za realizacijom te  agrarno – tehničke mjere je melioracija poljoprivrednih površina. U vrgorskim poljima (Jezero, Rastok i Bunina) višak oborinskih voda i  redovito svake godine plavljenje visoko vrijednog zemljišta  je  više stoljetni problem. Pred uvjet i prvi koraci uređenja zemljišta  komasacijom  je  odvodnja  viška vode iz  navedenih polja. Na uređenom zemljištu  poljoprivredne kulture ne smiju biti ugrožene viškom oborinskih voda.

Motivacija  poljoprivrednika kao i komasacija dug je proces provedbe, a iz tog razloga  prezentacija same komasacije išla je u sitne detalje. Poljoprivrednici su upoznati  s osnovnim načelima  iz Zakona  o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Agrarno – tehnička mjera arondacija je zastupljenija od komasacije, a izvršena je u polju Rastok na lokaciji Vršci te u polju Jezero  na lokaciji  Strmenjak.  Arondacija  se provodi   na način da se okrupne društveni  (državni ) posjedi dok ostali poljoprivrednici u ovom procesu  sa svojim poljoprivrednim zemljištem su samo indirektni  sudionici.

Komasacija  zemljišta nije samo okrupnjavanje malih zemljišnih parcela, nego se rješava niz drugih  problema  s kojima se susreću poljoprivrednici  iz vrgorskog kraja, a to su:

  • Imovinsko – pravni odnosi na zemljištu
  • Usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra
  • Postupak održavanja katastra
  • Zaštita prirodnog okoliša
  • Izgradnja potrebne infrastrukture (poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioraciju)
  • Rješavanje potrebe navodnjavanja
  • Rješavanja viška oborinskih voda
  • Ekonomičnost poljoprivredne proizvodnje primjenom suvremenih agrotehničkih mjera
  • Rješavanje neorganiziranosti poljoprivrednih proizvođača koji su u tradicijskoj strukturi proizvodnje
  • Omogućavanje lokalnoj zajednici da strateškim planom  organiziraju proizvodnju  autohtonih, konkurentnih i prepoznatljivih proizvoda  na globalnom tržištu.

Za pristupanje  komasaciji potrebna je suglasnost  51% poljoprivrednika odnosno 67%  njihova vlasničkog udjela u ukupnoj  poljoprivrednoj površini planiranoj za  komasaciju.  Od unesenih ukupnih površina  poljoprivredniku  može  najmanje biti dodijeljeno 90%, a najviše 120% iste ili slične kvalitete zemljišta. Vrijednost višegodišnjih  kultura  i drugih poboljšica (armatura, bunari, poljska kućica ….) na poljoprivrednom  zemljištu  prije pristupanju  komasaciji procjenjuje  sudski vještak za poljoprivredu te se  temeljem tog izračuna  svaki  sudionik komasacije  obeštećuje za tu vrijednost.

Troškove u  postupku komasacije ne snose vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta  već se sredstva osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske i iz sredstava  Europskog fonda  za ruralni razvoj. Ovisno od interesa  poljoprivrednika  za  uređenjem  svog  zemljišta,   vršiti  će se  planirana komasacija tako da nije nužno da  sva navedena površina  ide  u tu mjeru.