DOM ŠPORTOVA VRGORAC

DOM ŠPORTOVA VRGORAC

Javna ustanova za šport i tjelesnu kulturu
„Dom športova Vrgorac”,
Matice Hrvatske 11,
21276 Vrgorac


Ravnatelj Ustanove:
Kontakt:
Tel:
GSM:

Joško Radonić, VSS – diplomirani novinar – politolog

021 675-141
098 964 0193

„Dom športova Vrgorac”je javna ustanova koja ostvaruje programe i pruža usluge na području športa i tjelesne kulture, te upravlja i gospodari športskim objektima koji su odlukom osnivača (grad Vrgorac) dani na korištenje ustanovi.

Djelatnost „Dom športova Vrgorac” prema nacionalnoj klasifikaciji:

 • trgovina na malo športskom opremom
 • restorani
 • barovi
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • promidžba(reklama propaganda)
 • kulturne priredbe
 • ostale zabavne djelatnosti
 • športske djelatnosti -rekreacije

Pored navedenih djelatnosti ustanova je također ustupa svoj prostor (dvoranu) na korištenje građanima, športskim udrugama i pojedincima. Prostor ustanove koristi se i za nastavu tjelesnog odgoja u osnovnoj i srednjoj školi. Kroz stručni i organizirani oblik športske djelatnosti trenutno je uključeno više od pet stotina djece (500) i to u slijedećim športovima:

 • mali nogomet (muški i ženski)
 • rukomet (muški i ženski)
 • borilački športovi
 • tenis
 • atletika
 • fitness

STATUT

ODLUKA O PRESTANKU USTANOVE