Financijska izvješća Grada Vrgorca

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA GRADA VRGORCA

Izvješće o financiranju političkih stranaka za 2021.godinu

 

Od 2018.godine financijska izvješća se objavljuju na stranici uz pripadajući proračun te ih možete pronaći na linku: https://www.vrgorac.hr/proracun

 

ARHIVA
Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

 

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

 

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

 

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017.
Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

 

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. 
Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018.

 

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. 
Bilješke uz financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019.

 

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01. siječnja do 31. lipnja 2020.

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. razina 22

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020.

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020.-razina 23

 

TRANSPARENTNO – VRGORAC (pregled računa, ugovora i narudžbenica 2019-2020)

 

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021.- razina 22

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine – razina 22

 

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. – razina 23

Bilješke uz financijski  izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. – razina 23

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022.)

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (razina 22) za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2022. (razina 23)

Bilješke uz financijski izvještaj (razina23) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Izvješće o financiranju političkih stranaka za 2022

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023 (1)

Financijski izvještaj Grada Vrgorca za razdoblje 01.lipnja do 30.lipnja.2023 (1)