Kandidati za gradonačelnika grada vrgorca

Kandidati za gradonačelnika grada vrgorca

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika grada Vrgorca. Nakon obrade prikupljenih podataka, utvrđeno je kako na Lokalne izbore 2013. godine izlaze tri kandidata za Gradonačelnika:

1. Kandidat: RADE BOBANAC
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Zamjenik kandidata: JURICA BARBIR

2. Kandidat: BORISLAV MATKOVIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
Zamjenik kandidata: ŽELJKO PERVAN

3. Kandidat: MIRKO VUKOVIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
Zamjenik kandidata: IVAN FRANIĆ

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURAZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA MOŽETE PREUZETI OVDJE.