komunalni redar kontakt

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza grada Vrgoraca je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja odbačenog otpada.

Svaka osoba koja želi prijaviti nepropisno odbačen otpad na području grada Vrgorca to može učiniti preuzimanjem obrasca na internet stranici te ga ispunjenog dostaviti na protokol grada.

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija, grad Vrgorac uspostaviti će sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Kontakt forma

Ime i prezime

Email adresa

Kontakt broj

Poruka