Konstituirano Gradsko vijeće Grada Vrgorca

KONSTITUIRANO GRADSKO VIJEĆE GRADA VRGORCA

U utorak, 11. kolovoza 2015. godine s početkom u 11:00 sati, održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Vrgorca. Sjednicu je uvodnom riječju i pozdravnim govorom otvorio predstojnik Ureda državne uprave u splitsko-dalmatinskoj županiji gdin. Veljan Radojković te je nakon utvrđivanja kvoruma, na glasanje stavio Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Na red je zatim došla 1. točka Dnevnog reda: Izbor Mandatnog povjerenstva.

Mandatno povjerenstvo broji predsjednika i dva člana pa je tako koalicija HDZ/HSP-AS/HSS/HSLS za predsjednika predložila Antu Mihaljevića, a Dušku Martinca za člana. Nezavisna lista mladih predložila je dva člana, Ivana Grbavca i Milana Vukosava koji su nakon davanja prijedloga na glasanje, odabrani jednosglasno. Za predsjednika je izabran Ante Mihaljević sa 14 glasova za, dok je vijećnik SDP-a Rade Bobanac bio suzdržan.

Nakon kratke pauze i savjetovanja, Ante Mihaljević, predsjednik novoizabranog Mandatnog povjerenja, podnio je izvješće i verifikaciju mandata te je utvrdio člana predstavničkog tijela koji je predsjedavao sjednicom do izbora predsjednika.

U izvješću su podnešeni rezultati izbora gdje je utvrđeno da je koalicija HDZ/HSP-AS/HSS/HSLS osvojila najveći broj glasova – 1763, što čini 45,33% od ukupnog broja birača koji su pristupili izborima te sukladno tomu, imaju 7 svojih predstavnika u Gradskom vijeću Grada Vrgorca. Nadalje, Nezavisna lista mladih osvojila je 1185 glasova (30,47%) i osvojila je 5 vijećničkih mjesta; SDP je osvojio 552 glasa (14,19%) te 2 vijećnika; HNS je osvojio 288 glasova (7,41%) i ima jednog predstavnika u Gradskom vijeću Grada Vrgorca. Stranka HSU (70 glasova – 1,80%) i HSP (31 glas – 0,80%) nisu uspjele ući u Vijeće.

Praksom uvriježeno, dr. Nadi Jelavić pripala je tako čast predsjedanja sjednicom do izbora novog predsjednika vijeća, budući je njena stranka s koalcijckim partnerima (HDZ/HSP-AS/HSS/HSLS) osvojila najveći broj glasova na izborima. Ona je tu priliku iskoristila za poziv svim vijećnicima na zajednički rad u interesu grada Vrgorca te je nakon toga dala prijedlog da se konstituiranje Gradskog vijeća dovrši izborom predsjednika Vijeća.

Nakon proceduralne prisege, na red je tako došla 3. točka Dnevnog reda: Izbor Odbora za imenovanja.

Koalicija HDZ/HSP-AS/HSS/HSLS predložila je za predsjednika Odbora gospodina Željku Borovca te Dušku Martinca i Nadu Jelavić za članove istog. Nezavisna lista mladih predložila je pak Ljubimira Ercega za predsjednika te Ivana Grbavca i Ivana Franića za članove. Nakon glasanja, za Predsjednika je izabran kandidat Nezavisne liste mladih Ljubomir Erceg, a za članove Duško Martinac, Nada Jelavić, Ivan Grbavac i Ivan Franić.

Najzanimljivija točka Dnevnog reda bila je točka 4.) Izbor predsjednika i podpredsjednika predstavničkog tijela, dakle Gradskog vijeća Grada Vrgorca.

Koalicija HDZ/HSP-AS/HSS/HSLS predložila je iz svojih redova Antu Mihaljevića, uz napomenu vijećnika iste koalicije Gorana Jelavića kako je koalicija osvojila uvjerljivo najveći broj glasova i da je prema tome logično i pravedno da iz njenih redova bude i predsjednik vijeća, jer se u suprotnom radi o nepoštivanju volje birača. No, njegove riječi nisu pale na plodno tlo pa je kandidat Nezavisne liste mladih Ante Pranić, uz potporu vijećnika SDP-a i HNS-a, sa 8 glasova izabran za predsjednika Gradskog vijeća.

Za podpredsjednice Vijeća izabrane su Ivana Vujčić (SDP) i Nada Jelavić (HDZ/HSP-AS/HSS/HSLS). Nakon zahvale novoizabranog predsjednika Gradskog vijeća, Ante Pranića, Dnevni red je nadopunjen još jednom točkom: Imenovanje Obora za Statut i Poslovnik.

Koalicija HDZ/HSP-AS/HSS/HSLS predložila je Nadu Jelavić za predsjednicu te Gorana Jelavića i Vedrana Vukosava za članove Odbora, dok je Nezavisna lista mladih za predsjednika predložila SDP-ovog vijećnika Radu Bobanca, a za članove Romana Tolja (HNS) i Ljubomira Ercega. Nakon glasovanja, za predsjednika je izabran Rade Bobanac, a za članove Goran Jelavić, Vedran Vukosav, Roman Tolj i Ljubomir Erceg.

Nakon zadnje točke, za riječ se javio gradonačelnik Rudolf Grljušić koji je čestitao svim članovima i novoizabranom predsjedniku vijeća te ih je sve pozvao na zajedništvo i rad u korist grada Vrgorca i njegovih stanovnika koji su ih uostalom, i izabrali kao predstavnike svojih potreba u Gradskom vijeću.