Kulturno umjetnička društva

KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA

Vrgorac je specifično kulturno i geografsko područje koje svojim karakterističnostima pripada podneblju Dalmatinske zagore. Svaki dijelić ovog prostora, svaka kuća, ulica, suhozid i biljka zrcali nepogrešivu i autohtonu sliku Majke Zagore. Sukladno tome, grad Vrgorac i njegovi građani s ponosom ističu svoje kulturno naslijeđe i prirodne znamenitosti. S ciljem očuvanja istih, posebna važnost i potpora daju se kulturno umjetničkim društvima i raznim udrugama koje, svaka ponaosob, predstavlja važnu kariku lanca koji nevidljivo ali čvrsto spaja ovaj kraj u jednu cjelinu.

Na području vrgorske krajine aktivna su dva kulturno umjetnička društva: Kulturno umjetničko društvo “Vrgorska krajina” i Kulturno umjetničko društvo “Dusina”; koja, kao nosioci i čuvari tradicionalnih plesova i napjeva, uživaju podršku Grada.

Više o vrgorskim KUD-ovima saznajte u posebnim odjelima kategorije “KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA”.