Obrazovanje

OBRAZOVANJE

DJEČJI VRTIĆ “PČELICA”, VRGORAC
Ravnatelj: Žana Jerkušić
Ravnatelj: telefon 021 674 222 | e-mail: pcelica@inet.hr
Tajnik: tel: 021 674 228


Na temelju broja djece, broja skupina, primarnog programa sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi te elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Grada Vrgorca broj djelatnika je slijedeći:

Ravnatelj, všs Računovođa, všs
Defektolog-logoped, vss Kuharica, kv
Medicinska sestra, sss Pomoćnica kuharice, kv
Odgojiteljice – 12 djelatnika, všs Ekonom-servirka, kv
Tajnik, všs Spremačice, nkv

 
Osnovna djelatnost ove ustanove je odgoj i naobrazba djece predškolskog uzrasta.
U ovoj odgojno obrazovnoj ustanovi polazimo od načela pluralizma i slobode u primjeni pedagoški ideja, koncepcije različitosti u svim vrstama i oblicima provođenja programa. Potičemo izvršitelje programa pri planiranju i programiranju te njegove realizacije pri tom uvaža vajući interese, želje i potrebe djece. Putem odgojnih (radnih) centara potičemo kreativnost, razvoj intelektualnih, duhovnih, moralnih i drugih sposobnosti primjerenih uzrastu djeteta. Kako bi zadovoljili potrebe i interese djece organiziramo određene sekcije, projekte, igraonice. Itencija nam je da kroz takve i slične programe uključimo i roditelje. Pošto je skrb i njega također vrlo bitan segment za djecu predškolskog uzrasta, tijekom godine kontinuirano vodimo evidencijuo zdravstvenom stanju i eventualnim povredama, kao i evidenciju opobolu djece. Permanentno vodimo brigu o epidemiološkim indikacijama, kontinuirano vodimo evidenciju sanitarnog nadzora. Prehranu smo kvantitetom i kvalitetom prilagodili razvojnim potrebama djece (kalorije, vitamini, proteini ugljikohidrati i ostali sastojci) potrebni organizmu za zdra vipra vilan razvoj. Suradnju sa svim čimbenicima na nivou grada i šire svake godine pokušavamo intezivirati i podići na višu razinu. Razina i organizacija rada i kvalitet moraju biti u stalnom usponu s jasno određenim smjernicama za poboljšanje uvjeta koji će djeci osigurati kvalitetniji, sadržajniji i bogatiji rad i boravak u ovoj ustanovi. Uz maksimalan angažman svih djelatnika vrtića i materijalnu potporu koju nam pruža gradska uprava Grada Vrgorca uspješno možemo ostvariti sve zadaće i stvoriti uvjete koji će djeci boravak u vrtiću zamijeniti toplinu doma i mati smjernice za prve životne korake.

Mi smo prva organizirana stepenica u odgojno-obrazovnom sustavu. Naš osnivač preopoznao je značaj i ulogu predškolskog odgoja kao vrlo bitan segment u odgojno-obrazovnom susta vu te nam daje punu podršku u materijalnom, moralnom i svakom drugom smislu pomažući i potičuć naš rad.
Dječji vrtić počeo je s radom 1980. god u sastavu osnovne škole. Formirane su tri odgojno-obrazovne skupine, jedna jaslična i dvije vrtićke, 12 djece u jaslicama 45 u mješovitm skupinama (ukupno 57). u 1991. godini vrtić se odvojio od škole sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i postao samostalna ustanova. U pedagoškoj 2006/07. godini u vrtić je upisano 165 djece raspoređeno u sedam odgojno-obrazovnih skupina. Za slijedeću pedagošku 2007/08. godinu prijavilo se 172 djece. Svake godine sve je veći interes za korištenje naših odgojno-obrazovnih primarnih programa.
Dogradnjom vrtića 2004. god. osigurani su uvjet za prijem svih koji imaju potrebu korištenja naših usluga. Uz realizaciju redovnog programa obiljžavam sve važnije datume i blagdane, radimo određene projekte putm kojih djeca bolje upoznaju svojzavičajprednosti naše sredineu cimo ih o zdravojhraniitd. Sudjelujemo na danima kruha našeg grada i žpanije. Priređujemo predstave za Svetog Nikolu, Božić, Uskrs itd. Organiziramo svake godine dane predškolskog odgoja Grada Vrgorca. Sudjelujemo i na županijskim danima predškolskog odgoja Splitsko-dalmatjnske županije. Prošle godine bili smo suorganizatori predškolskih dana Splitsko-dalmatinske županje organiziramo također svake godine zabavno glazbenu večer u športskoj dvorani pod pokroviteljstvom našeg grada itd. Uz navedene aktivnosti u našoj odgojno-obrazovnoj ustanovi cilj i zadaća nam je da permanentno razinu i kvalitet ove ustanove poboljšavamo u intresu i potrebi djece na njihovom odgojno-obrazovnom putu, a osobito težimo:

  • da imamo vrtić po mjeri djeteta
  • vrtić bez prisile (vrtić u koji će djeca ići sa zadovoljstvom)
  • permanentno osnaživan je unutarnje snage i potencijala vrtića timska suradnja i učenje
  • stvaranje što kvalitetnijeg vrtića za cjelovit razvoj djece rane dobi.

Zbog velikog broja djece, u planu je i nadogradnja dječjeg vrtića u Dusini.


OSNOVNA ŠKOLA “VRGORAC”
Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA „VRGORAC”
Osoba na čelu ustanove: Krešimir Kuran (ravnatelj)
Adresa: Osnovna škola „Vrgorac”, Matice hrvatske 9., 21276 Vrgorac

Kontakti ustanove:

ravnatelj 021 678-743
tajništvo 021 675-222
računovodstvo, pedagog, defektolog 021 674-008
knjižnica 021 678-744
mob: 098 432 972 fax: 021 675-222

e-mail: os-vrgorac-001@skole.t-com.hr

Osnovna škola „Vrgorac” organizira odgojno -obrazovni rad u matičnoj školi u Vrgorcu i trinaest područnih škola (jedanaest četverorazrednih i dvije osmorazredne). Ukupan broj učenika je 748 raspoređenih u 46 odjela. U matičnoj školi ima 529 učenika (182 od 1. – 4. r., a 347 od 5. do 8. razreda), dok se u područnim školama (odjelima) broj učenika kreće od dva (u Mijacima), do 40 (u Dusini). Udaljenost područnih škola od matične škole kreće se od 3 do 37 kilometara, a učenici putuju do škole ( autobusom) čak i po 25 km. Inače prijevoz je organiziran za 302 učenika i to iz devet pravaca u prvoj i tri pravca u drugoj smjeni. Uz redovnu nastavu, učenicima je omogućeno rano učenje stranog jezika od prvog razreda (u svim područnim odjelima) i izborni program drugog stranog jezika i informatike. Veliki broj učenika uključenje u izvannastavne aktivnosti, posebno u školski zbor i orkestar (flaute, mandoline i gitare), a naš SSK Matokit djeluje sa sekcijama nogometa, rukometa, atletike, tenisa i te kick boxinga. Usluge školske kuhinje koriste učenici matične i područnih škola (Dragljane, Veliki Prolog i Dusina).

Djelatnost kroz povijest: Osnovna škola „Vrgorac” osnovana je 1835. godine pod nazivom Pučka škola Vrgorac. Incijator za otvaranje škole bio je prvi načelnik Vrgorca Mate Martinac p. Ivana. Nastava je organizirana u privatnim kućama i to prvo u kući prvog učitelja Brandinia, zatim u Polica, Markotića, te u kući Musanića koju je sagradio za potrebe škole. Današnja zgrada osnovne škole otvorena je početkom 1963. godine. Jedan od učitelja u Vrgorcu bio je i Ivan Ujević (od 1884. do 1897. godine ) gdje mu se 1891. godine u kuli Kapetanovića rodio sin Augustin Tin Ujević. Nakon osnovne škole u Vrgorcu najstarije osnovne škole su u Zavojanima (otvorena 1880. godine u zaseoku Potpolje u kući Pivac, zvanom Kovačić) i u Kozici (otvorena 1866. godine u kući Jujinovića). Početkom 20. stoljeća počinje značajnije otvaranje osnovnih škola, jer po zaduženju Kotarskog školskog vijeća iz Makarske učitelj Mate Jelavić pronalazi prostor i otvara škole u Dusini, Umčanima, Orahu i Kotezima. Nedugo iza toga otvaraju se škole u Velikom Prologu, Orahu, Ravči i Kokorićima, a između dva rata škole su dobili Stilja, Poljica, Duge Njive, Kljenak, Prapatnice, Mijaca, Vina, Rašćane i Dragljane. Konačno nakon drugog svjetskog rata otvaraju se posljednje tri škole: Podprolog, Žlibina i Banja. Sve navedene osnovne škole djelovale su samostalno do 1963. godine kada se u zapadnom dijelu općine formira Osnovna škola „Vladimir Nazor” sa sjedištem u Dragljanima sa sedam područnih škola i Osnovna škola „Ante Martinac” sa sjedištem u Vrgorcu sa preostalih jedanaest područnih škola. U 1988. godini dolazi do spajanja tih dviju škola u jedinstvenu osnovnu školu „Ante Martinac” sa sjedištem u Vrgorcu, koja 1992. godine mijenja naziv u Osnovna škola „Vrgorac”.

U školi je uposleno 26 učitelja razredne nastave, 37 učitelja predmetne nastave, 4 stručna suradnika, 8 vjeroučitelja i 24 administrativno- tehničkog osoblja, odnosno ukupno 99 zaposlenika. Sa VSS imamo 45, VŠS-31 a sa SSS 6 zaposlenika. Škola posebnu pozornost poklanja radu s nadarenim učenicima i postiže značajne rezultate. Najbolje rezultate postigli su učenici iz kemije i tako u posljednjih 10 godina na Županijskim natjecanjima osvojili devet puta prvo mjesto, jedan put drugo, šest puta treće i dva puta četvrto mjesto. Isto tako na državnim natjecanjima učenici su osvojili dva puta drugo, dva puta treće i dva puta četvrto mjesto. Odlične rezultate postižemo i u matematici, biologiji i fizici (znatan broj prvih mjesta na županijskim i po nekoliko trećih mjesta na državnim natjecanjima). Redovni smo sudionici županijske smotre Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje i ponosimo se sa tri nagrade za najuspješniji etnografski prikaz zavičaja ( 1997., 1998. i 1999.) ijednom drugom nagradom na državnoj smotri (Metković, 1998.). U međunarodne Eko-škole uključili smo se 2002. godine i nositelji smo Zelene zastave od 2003. godine. Uspješni smo u sakupljanju starog papira i nagrađivani od strane Ministarstva zaštite okoliša za četvrto mjesto u državi (2003. godina) i od Županije Splitsko-dalmatinske u 2005. i 2006. godini.

Ponosni smo na sve dobivene nagrade i priznanja, a posebno na plaketu Grada Vrgorca (2003. godine) i Ministrovo priznanje za uspješan, kvalitetan i kreativan rad (2000. godine).


SREDNJA ŠKOLA” TIN UJEVIĆ”, VRGORAC
Ravnatelj: Josip Gašpar (tel: 021/674-335 ili mob: 098/443-909)
e-mail: ss-vrgorac-501@skole.t-com.hr
Računovođa: Ante Šalinović (tel. 021 674-026)
Tajnik: Senka Gašpar (tel. 021 674-026)

Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva. Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske stručne spreme te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Škola je osnovana 1963/1964. godine pod nazivom Gimnazija „Tin Ujević“ Vrgorac. Do tada je veliki broj učenika završavao samo osnovnu školu zbog siromaštva, nezaposlenosti i slabe prometne povezanosti. Mali je broj mladih nastavljao srednje školovanje u susjednim gradovima Metkoviću, Makarskoj i Splitu. Osnivanjem gimnazije u Vrgoračkoj krajini počinje sveobuhvatnije školovanje mladeži, koja nastavkom školovanja na raznim fakultetima i drugim višim i školama postiže zavidne rezultate i iz koje se stvara intelektualna struktura potrebita ne samo ovom kraju nego široj društvenoj zajednici. Školske godine 1972./1973. škola mijenja ime u Srednjoškolski centar „Tin Ujević“ Vrgorac, koji osim gimanzije obrazuje i osposobljava kadrove potrebite privredi Vrgorca, a i šire društvene zajednice: krojač, galanterist, staklobrusač. Reformom školstva iz 1974. godine Srednjoškolski centar „Tin Ujević“ Vrgorac obrazuje učenike u tzv. pripremnom stupnju (2 godine), u završnom stupnju za zanimanje krojača, galanterista, staklobrusača, autolimara, automehaničara, bravara, strojobravara, tesara i mesara, u četverogodišnjem obrazovanju za tehničara vinara – voćara – vinogradara. suradnika u nastavi, ekonomista i gimnazijsko obrazovanje. Pod nazivom Srednjoškolski centar „Tin Ujević“ škola djeluje do 1994. godine kada mijenja ime u Srednja škola „Tin Ujević“ Vrgorac. Škola je, od osnivanja do danas, pored redovitog obrazovanja, po potrebi, vršila i izvanredno obrazovanje učenika, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju pojedinih zanimanja. U godinama nesebičnog rada prosvjetara ove škole, usprkos brojnim poteškoćama, zrcali se opravdanost njena postojanja kao izvora mladim naraštajima kulturnog, političkog, znanstvenog, gospodarskog i svakog drugog hrvatskog identiteta.

Neki učenici ove škole postali su istaknuti profesori, ekonomisti, pravnici, liječnici, primarijusi, generali, umjetnici i dr. Valja također istraknuti da osobito velike zasluge u cjelokupnom nastavnom procesu, uključujući i njegove kvalitete, pripadaju brojnim srednjoškolskim profesorima, uz prirodnu nadarenost pojedinaca, što je daje u svemu ovo škrto podneblje. Danas Srednja škola „Tin Ujević“ Vrgorac nastavlja dosadašnji rad, nastojeći podići svoju kvalitetu. Škola se je u posljednjih deset godina ustalila na upis 14 odjela. Ukupni je upisano 350 učenika. U školi se izvodi plan i program opće gimnazije, te nastavni plan i program za zanimanje kuhar, konobar, automehaničar, mesat i ekonomist. Veliki broj učenika sa završenom gimnazijom i ekonomskom školom veoma uspješno nastavlja školovanje na fakultetima, višim i visokim školama, te nam je cilj zadržati i podići kvalitetu nastavnog procesa, kako bi učenici stekli što solidnije obrazovanje. Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva. Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske, srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

U okviru djelatnosti izvode se programi za zanimanja:

1.  Područje rada EKONOMIJA I TRGOVINA za program:
1.1.  Ekonomist
2.  Područje rada STROJARSTVO za programe:
2.1.  Strojarski tehničar
2.2. Strojobravar
2.3. Automehaničar
2.4.  vodoinstalater
2.5.  instalater grijanja
3.  Područje rada TEKSTIL za program:
3.1.  krojač
4.  Područje rada OBRADA KOŽE za program:
4.1.  galanterist
5.  Za program
5.1.  opća gimnazija
6.  Područje rada PREHRANA
6.1.  Zanimanje: mesar
7.  Područje rada POLJOPRIVREDA
7.1.  Zanimanje: voćar – vinar – vinogradar
8.  Područje rada UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
8.1.  Zanimanja: konobar
8.2.  Zanimanje: kuhar

Škola obavlja i srednjoškolsko obrazovanje odraslih za sljedeće obrazovne programe:
ekonomist | strojarski tehničar | strojobravar | automehaničar | krojač | galanterist


Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad škole u cilju ostvarivanja ostvarivanja srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih, nastavnog plana i programa te godišnjeg plana i programa škole. Unutrašnjim ustrojstvom škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultata rada u procesu odgoja i obrazovanja učenika primjereno zadovoljavanju njihovih potreba i interesa, te rad škole kao javne službe. Unutarnje ustrojstvo škole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stručno – pedagoškog rada, te administrativno – stručnih, računovodstveno – financijskih i pomoćno – tehničkih poslova. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole pobliže se uređuje ustrojstvo i način rada škole, radna mjesta u školi, i rad škole kao javne službe. Trenutno u školi radi 40 zaposlenika od čega 28 sa punim radnim vremenom dok ostalih 12 radi sa nepotpunim radnim vremenom (rade u više škola). Najveći broj zaposlenika je sa visokom stručnom spremom, njih je 28, sa višom stručnom spremom je 4 zaposlenika, VKV radnika je 3, dok je 5 zaposlenika sa srednjom stručnom spremom. Poteškoće u radu predstavljaju manjak prostora i neadekvatna oprema. U narednom kratkoročnom razdoblju planiramo izgraditi nekoliko specijaliziranih učionica za što već imamo i projektnu dokumentaciju, građevnu dozvolu i planom županije osigurana sredstva.

Kakva je budućnost škole? Konstantno opada broj učenika. Mladež je bez perspektive jer nema radnih mjesta, nema tvorničkih pogona, i ako se ovako nastavi, prijeti opasnost prestanka funkcioniranja škole. Međutim, kako smo u kategoriji jedne manje polivalentne srednje škole, koja se nalazi u nerazvijenom dijelu Dalmatinske zagore, trebali bi imati veće razumijevanje prosvjetnih struktura od županije do ministarstva. Problem bi se mogao riješiti češćom promjenom stručnih zanimanja, koje će obrazovati škola. Potrebni su nam manji razredni odjeli s više stručnih kadrova za obavljanje samostalnih djelatnosti, čime bi se povećala zaposlenost mladeži u ovom kraju. Vjerujemo u perspektivu naše škole i da će se njezina kvaliteta vidjeti i ubuduće kada se maturanti budu upisivali na fakultete. Moramo još u našoj školi pomiriti vlastitu tradiciju i neke suvremene zahtjeve europskoga školstva. Tradicionalni sustav treba nadopuniti nekim suvremenim detaljima, korištenjem tehnike uvesti nove pristupe i metode u nastavu, te osigurati što više izbornih sadržaja, koje ćemo ponuditi učenicima. U tome će svoj doprinos dati svi profesori naše škole.

Ravnatelj
Josip Gašpar