PROGRAM ZAŽELI: Odluka o odabiru kandidatkinja

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH, brojčane oznake, Klasa:102-01/20-01/01, Urbroj:524-20-3 od 06. srpnja 2020. godine,...

OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme

Na temelju članaka 17. članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i...

Javni natječaj: Dodjela gradskog prostora

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,...

POS stanovi: Produljenje roka za dostavu zahtjeva

Na temelju članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (,,Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15,...

Izmjena i dopuna UPU sjevernog dijela Vrgorca

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 47....
Obavijesti i Javni natječaji
PROGRAM ZAŽELI: Odluka o odabiru kandidatkinja
Obavijesti i Javni natječaji
OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme
Obavijesti i Javni natječaji
Javni natječaj: Dodjela gradskog prostora
Obavijesti i Javni natječaji
POS stanovi: Produljenje roka za dostavu zahtjeva
Obavijesti i Javni natječaji
Izmjena i dopuna UPU sjevernog dijela Vrgorca
pristup-info javna-nabava sluzbeni-vjesnik transparentno proracun-za-gradane savjetovanje komunalni servisne

Najčitanije vijesti

Poziv na predavanje za podmjeru 6.3

Poziv na predavanje za podmjeru 6.3 Grad Vrgorac u suradnji s LAG Adrionom i Javnom ustanovom RERA S.D. organizira PREDAVANJE u svrhu informiranja za Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih...