Poduzetnički centar Vrgorac

Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o. za poslovne usluge

Direktorica: Milka Beus, univ.bacc.oecpoduzetnicki_centar_vrgorac

Stručni savjetnik: Teo Dodig, bacc.admin.public

Godina osnutka: 2017. godina

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Glavna djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Kontakt broj: 098 882 313 – Milka Beus;  092 146 5250 – Teo Dodig

Adresa: Hrvatskih velikana 62, 21276 Vrgorac

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prijavljeni EU projekti:

 • Operacija 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti i povezanu infrastrukturu” – Rekonstrukcija dječjeg igrališta u DV “Pčelica” Vrgorac;
 • Operacija 7.1.1 “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” – Strateški plan razvoja turizma Grada Vrgorca;
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” – “NISTE SAMI” – program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
 • Mjera 6.3 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – 12 prijava.

 

Ostali prijavljeni projekti:

Hrvatska turistička zajednica – potpora događanjima u 2017. godini:

 • Potpora događanjima u PPS razdoblju na turističkim nerazvijenim područjima (Biklijada)

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

 • Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija i aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2017. godinu – Sajam “Misli globalno, kupuj lokalno”;

 

Ministarstvo kulture – “Ruksak (pun) kulture”:

 • Umjetnost i kultura u DV “Pčelica” Vrgorac; – ODOBREN PROJEKT
 • Umjetnost i kultura u OŠ Vrgorac. – ODOBREN PROJEKT

 

Splitsko-dalmatinska županija

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa “Cjeloživotno obrazovanje” za 2017. godinu:

 • Potpora Poduzetničkom centru Vrgorac d.o.o.  – odobren maksimalni iznos od 50.000,00 kuna.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu iz programa “Potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu:

 • Prijavljen zahtjev za potporu 2 lokalna obrta – odobren maksimalan iznos za oba obrta u iznosu od 20.000,00 kuna (Ukupno: 40.000,00 kuna).

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 11 – Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u Zagori, priobalju i otocima na području Splitsko-dalmatinske  županije za 2017. godinu.

 • Nasipanje i uređenje poljskih putova na području Grada Vrgorca – odobreno 50% ukupnog iznosa uloženih sredstava u iznosu od 47,000,00 kuna.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ostale djelatnosti:

 • Operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnom i/ili širem području, koji predstavljaju središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvoja poduzetništva u sredinama u kojima su osnovani;
 • Pružanje stručne, tehničke i edukativne pomoći za pokretanje poduzetničkih projekata i poduzeća te njihov brz i održiv razvoj;
 • Pružanje podrške uspješnom razvoju poduzetništva kroz niz poslovnih usluga i resursa, uključujući poslovne prostore po povoljnim uvjetima za poduzetnike početnike od prve do treće godine poslovanja:
 • Podržavanje pokretanja i rasta inovativnog poduzetništva kroz inkubacijske programe koji novoosnovanim inovativnim poduzećima sličnog profila i interesa pružaju resurse i profesionalne usluge potrebne za rast i razvoj;
 • Pružanje usluga podrške poduzetnicima u postinkubacijskoj fazi, odnosno u fazi razvoja i širenja poslovanja na domaćem i stranom tržištu;
 • Izrada ekonomskih analiza i poslovnih planova;
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina;
 • Poslovanje nekretninama;
 • Posredovanje u prometu nekretnina;
 • Projektiranje i građenje građevina i stručni nadzor građenja;
 • Stručni poslovi prostornog uređenja;
 • Kupnja i prodaja robe;
 • Pružanje usluga u trgovini;
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
 • Zastupanje inozemnih tvrtki;
 • Djelatnosti istraživanja i promoviranja istraživanja;
 • Djelatnosti koje promoviraju istraživanje, inovaciju i tehnološki razvoj u poslovnom svijetu;
 • Djelatnosti unapređenja poduzetničke infrastrukture;
 • Izrada poslovnih planova i studija izvedivosti;
 • Savjetodavne i mentorske usluge, razvojno-istraživačke i tehničko-tehnološke usluge;
 • Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost;
 • Organiziranje seminara, tečajeva, kongresa, sajmova, izložbi, promocija, zabavnih parkova, koncerata, festivala i zabavnih manifestacija;
 • Izrada i izvedba projekata te savjetovanja iz područja informatike i računalnih djelatnosti;
 • Promidžba (reklama i propaganda);
 • Djelatnost javnog informiranja;
 • Računarsko programiranje;
 • Istraživanje trišta i ispitivanje javnog mijenja;
 • Računovodstveni poslovi;
 • Usluge informacijskog društva;
 • Oglašavanje putem medija;
 • Djelatanosti javnog cestovnog prijevoza, putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu;
 • Prijevoz za vlastite potrebe;
 • Ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe;
 • Skladištenje robe.