Poduzetnički centar Vrgorac

Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o. za poslovne usluge

Direktorica: Milka Beus, univ.bacc.oecpoduzetnicki_centar_vrgorac

Stručni savjetnik: Teo Dodig, bacc.admin.public

Godina osnutka: 2017. godina

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Glavna djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Kontakt broj: 098 882 313 – Milka Beus;  092 146 5250 – Teo Dodig

Adresa: Hrvatskih velikana 62, 21276 Vrgorac

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prijavljeni EU projekti:

 • Operacija 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti i povezanu infrastrukturu” – Rekonstrukcija dječjeg igrališta u DV “Pčelica” Vrgorac;
 • Operacija 7.1.1 “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” – Strateški plan razvoja turizma Grada Vrgorca;
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” – “NISTE SAMI” – program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
 • Mjera 6.3 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – 12 prijava.

 

Ostali prijavljeni projekti:

Hrvatska turistička zajednica – potpora događanjima u 2017. godini:

 • Potpora događanjima u PPS razdoblju na turističkim nerazvijenim područjima (Biklijada)

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

 • Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija i aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2017. godinu – Sajam “Misli globalno, kupuj lokalno”;

 

Ministarstvo kulture – “Ruksak (pun) kulture”:

 • Umjetnost i kultura u DV “Pčelica” Vrgorac; – ODOBREN PROJEKT
 • Umjetnost i kultura u OŠ Vrgorac. – ODOBREN PROJEKT

 

Splitsko-dalmatinska županija

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa “Cjeloživotno obrazovanje” za 2017. godinu:

 • Potpora Poduzetničkom centru Vrgorac d.o.o.  – odobren maksimalni iznos od 50.000,00 kuna.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu iz programa “Potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu:

 • Prijavljen zahtjev za potporu 2 lokalna obrta – odobren maksimalan iznos za oba obrta u iznosu od 20.000,00 kuna (Ukupno: 40.000,00 kuna).

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 11 – Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u Zagori, priobalju i otocima na području Splitsko-dalmatinske  županije za 2017. godinu.

 • Nasipanje i uređenje poljskih putova na području Grada Vrgorca – odobreno 50% ukupnog iznosa uloženih sredstava u iznosu od 47,000,00 kuna.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ostale djelatnosti:

 • Operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnom i/ili širem području, koji predstavljaju središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvoja poduzetništva u sredinama u kojima su osnovani;
 • Pružanje stručne, tehničke i edukativne pomoći za pokretanje poduzetničkih projekata i poduzeća te njihov brz i održiv razvoj;
 • Pružanje podrške uspješnom razvoju poduzetništva kroz niz poslovnih usluga i resursa, uključujući poslovne prostore po povoljnim uvjetima za poduzetnike početnike od prve do treće godine poslovanja:
 • Podržavanje pokretanja i rasta inovativnog poduzetništva kroz inkubacijske programe koji novoosnovanim inovativnim poduzećima sličnog profila i interesa pružaju resurse i profesionalne usluge potrebne za rast i razvoj;
 • Pružanje usluga podrške poduzetnicima u postinkubacijskoj fazi, odnosno u fazi razvoja i širenja poslovanja na domaćem i stranom tržištu;
 • Izrada ekonomskih analiza i poslovnih planova;
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina;
 • Poslovanje nekretninama;
 • Posredovanje u prometu nekretnina;
 • Projektiranje i građenje građevina i stručni nadzor građenja;
 • Stručni poslovi prostornog uređenja;
 • Kupnja i prodaja robe;
 • Pružanje usluga u trgovini;
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
 • Zastupanje inozemnih tvrtki;
 • Djelatnosti istraživanja i promoviranja istraživanja;
 • Djelatnosti koje promoviraju istraživanje, inovaciju i tehnološki razvoj u poslovnom svijetu;
 • Djelatnosti unapređenja poduzetničke infrastrukture;
 • Izrada poslovnih planova i studija izvedivosti;
 • Savjetodavne i mentorske usluge, razvojno-istraživačke i tehničko-tehnološke usluge;
 • Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost;
 • Organiziranje seminara, tečajeva, kongresa, sajmova, izložbi, promocija, zabavnih parkova, koncerata, festivala i zabavnih manifestacija;
 • Izrada i izvedba projekata te savjetovanja iz područja informatike i računalnih djelatnosti;
 • Promidžba (reklama i propaganda);
 • Djelatnost javnog informiranja;
 • Računarsko programiranje;
 • Istraživanje trišta i ispitivanje javnog mijenja;
 • Računovodstveni poslovi;
 • Usluge informacijskog društva;
 • Oglašavanje putem medija;
 • Djelatanosti javnog cestovnog prijevoza, putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu;
 • Prijevoz za vlastite potrebe;
 • Ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe;
 • Skladištenje robe.

VAŽAN PROJEKT U PROVEDBI!!!

 

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je pružanje usluga informiranja za mala i srednja poduzeća kako bi se istima olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja. Također, isti podrazumijeva i stručnu savjetodavnu potporu pri osnivanju novih poduzeća, olakšavanje i unaprjeđivanje poslovanja aktivnih poduzeća kako bi se potpomogao rast i razvoj poduzetništva u RH jer jačanje poduzetništva podrazumijeva i otvaranje novih radnih mjesta.

 

Očekivani rezultati projekta:

Rezultati koje želim postići jesu stvaranje uvjeta lake dostupnosti i pristupa informacija koje doprinose rastu i razvoju poslovanja te stvaranje funkcionalne i redovne komunikacije savjetodavnog karaktera, gdje bismo na jednom mjestu omogućili sadašnjim i budućim poduzetnicima (i ljudima s poslovnom idejom) da bez odgode dobiju prave informacije o razvoju poslovanja, modernizaciji i dostupnim izvorima financiranjima. Za rezultat bismo trebali dobiti puno informiranije poslovne subjekte (mala i srednja poduzeća) po pitanju njihovih prava, mogućnosti i izvora dostupnih financijskih izvora. Naravno, jako bitan rezultat projekta biti će izrađena baza podatka s ukupnim brojem MSP-ova s područja projektnog obuhvata, kojom ćemo se iznimno jednostavno dalje služiti u procesu pružanja informacija vezanih za razvoj poslovanja.

 

Projektne aktivnosti:

-Radionica na temu regionalnih (županijskih), nacionalnih, i europskih natječaja te konkurentnosti na tržištu. / predavač: Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o.;

-Radionica na temu potpore poduzetnicima (programi HGK, županjske komore i resornog ministarstva; ostvarivanja prava i pogodnosti te olakšavanju i razvoju poslovanja malih i srednjih poduzeća,…) / predavač: Hrvatska gospodarska komora;

-Radionica na temu Digitalne komore i znakova kvalitete Hrvatske gospodarske komore / predavač: Hrvatska gospodarska komora;

-Radionica na temu predstavljanja kreditnih programa / predavač: Hrvatska banka za obnovu i razvitak;

-Radionica na temu kreditiranja i kontrole otplate /predavač: Hrvatska banka za obnovu i razvitak;

-Radionica na temu financija za poduzetnike i početnike / predavač: Knjigovodstveni servis „Toni“;

-Neposredno konzultiranje i stručno savjetovanje pri razradi poslovne;

-Neposredno konzultiranje i stručno savjetovanje o regionalnim (županijskim natječajima), nacionalnim i EU natječajima;

-Neposredno konzultiranje i stručno savjetovanje na temu aktualnog zakonodavnog okvira poslovanja;

-Neposredno konzultiranje i stručno savjetovanje pri razradi poslovne ideje;

-Neposredno konzultiranje i stručno savjetovanje pri pisanju poslovnog plana;

-Neposredno konzultiranje i stručno savjetovanje na temu smanjenja emisije CO² i općenito smanjenja negativnog utjecaja poslovanja na okoliš te na temu ravnopravnosti spolova;

-Neposredno konzultiranje i stručno savjetovanje na temu ravnopravnosti spolova i eliminacije elemenata u poslovanju i planiranju;

 

Kontakt brojevi za informiranje o elementima provedbe Projekta:

 • Milka Beus: 098 882 313
 • Teo Dodig: 092 1456 5250
 • Goran Vegar: 095 918 2893