Podaci o Gradu

PODACI O GRADU

Grad Vrgorac
OIB: 81573770233
Matični broj: 2580195
Djelatnost: Opća djelatnost javne uprave – 8411
Adresa: Tina Ujevića 8
Poštanski broj: 21276, Vrgorac
Telefon: 021/674-031
Fax: 021/674-012
Web: www.vrgorac.hr
IBAN: Erste & Steiermärkische Bank d.d. – HR3824020061851100008