Policajac u zajednici

Policajac u zajednici

Što je policija u zajednici?

Policija u zajednici je novi način policijskog djelovanja koji se temelji na ideji da policijski službenici i građani rade zajedno i na različite kreativne načine rješavaju aktualne probleme na razini lokalne zajednice koji su vezani za kriminal, strah od kriminala, te različite oblike društvenih poremećaja. Policajac u zajednici, Boris Vranješ djeluje na području Grada Vrgorca.

boris_vranjesBoris Vranješ
mobitel: 091 518 1297; 099 253 1843

Upoznajte vašeg kontakt policajca s problemima koji se
odnose na:

 • zapuštanje djece i maloljetnih osoba
 • nemoće i stare osobe o kojima se nitko ne brine
 • zlostavljanje od strane drugih osoba
 • uništavanje ili otuđenje tuđe i javne imovine
 • ostavljene ili nađene eksplozivne naprave, oružja i streljiva
 • nasilje u obitelji
 • opasna mjesta u okolici, razna oštećenja objekata, naprava ili uređaja od značaja za sigurnost građana (znakovi, stabla, šahte i sl.)
 • druga devijantna ponašanja osoba (alkohol, droga, nasilje, vandalizam i dr.)

Što je cilj i svrha policajca u zajednici?

 • pravilno i brzo reagirati na potrebe građana
 • poboljšati komunikaciju između policije i građana
 • povećati povjerenje građana u policiju
 • unaprijediti kvalitetu života na razini lokalne zajednice
 • uključiti zajednicu u rješavanje problema
 • povećati učinkovitost i pouzdanost policije na račun smanjenja straha od kriminaliteta
 • povećati preventivne aktivnosti policije
 • smanjiti represivne aktivnosti policije
 • učiniti da građani upoznaju “svog” policajca i da međusobno komuniciraju
 • biti vidljiv i dostupan građanima

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Vrgorca

Gradsko poglavarstvo Grada Vrgorca je u cilju razvoja prevencije kriminaliteta na području Grada Vrgorca, radi sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini na svojoj 48. sjednici  sjednici od 06. studenog 2006. godine donijelo Odluku o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Vrgorca, a sve u sklopu Programa prevencije kriminaliteta. Program prevencije kriminaliteta na razini Grada Vrgorca obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i punoljetnih osoba, suzbijanje zlouporaba droge te provođenje drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti ljudi i imovine na području Grada Vrgorca. U cilju razvoja i implementacije kriminalno preventivnih programa na području Grada Vrgorca osnovano je Vijeće za komunalnu prevenciju.

Razlog
Iniciranje prvog koraka od strane policije uvjetovano je sa najmanje tri razloga:
1. jer je najoperativnije tijelo koje djeluje 24 sata dnevno i raspolaže podacima o svim bitnim   pitanjima vezanim za      sigurnost ljudi i imovine te stanju javnog reda i mira,
2. jer se u percepciji javnosti smatra najodgovornijim za stanje sigurnosti na određenom području,
3. jer sama – bez pomoći drugih tijela, službi i ustanova pa i građana ne može efikasno suzbijati niti jedan pojavni oblik kaznenih djela, delinkvencije i asocijalnog ponašanja.

Cilj
Prezentacija stanja sigurnosti i prepoznatih problema od strane policije te ostvarivanje zajedničkog interesa u partnerskom odnosu i radu na smanjenju stope kriminala te unaprijeđeniju kvalitete življenja na određenom području.

Način
Osnivanje  Vijeća za komunalnu prevenciju na nivou Grada Vrgorca sa imenovanjem predstavnika l Policijske postaje pored predstavnika lokalne vlasti i odgovornih osoba iz svih segmenata života (obrazovanje, zdravstvo, sudstvo, volonteri, javna poduzeća, crkva, itd). Rad Vijeća mora biti javan sa obvezom sudjelovanja medija koji moraju imati afirmativnu i kontrolnu funkciju rada vijeća.

Aktualno u praksi
Nesustavan pristup i samo djelomično koordinirana aktivnost subjekata koji bi mogli i morali  utjecati na kvalitetu življenja u užoj zajednici sa osvrtom na sigurnost i prevenciju delikventnih ponašanja.

Stvarne potrebe
– Rastući osjećaj sigurnosti kroz brigu za građane u svakodnevici
– Briga za mlade i otvaranje alternative za provođenje slobodnog vremena
– Poboljšanje uvjeta življenja i sigurnosti kroz intervencije u okolišu
– Porast povjerenje građana u institucije, koje se dokazuju u praksi
– Promocija prihvatljivog ponašanja i potvrda moralnih vrijednosti društva
– Dovođenje sve većeg broja počinitelja pod udar sankcija čime se od kriminala odvraćaju  potencijalni počinitelji i   smanjuje broj ovisnika o drogama, alkoholu i sl.

Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Vrgorca:
1.    Joško Carević, Komunalno redarstvo,
2.    Joze Gašpar, Srednja škola „Tin Ujević“,
3.    Ivo Klinac, Osnovna škola „Vrgorac“,
4.    Jurica Katavić, Dječji vrtić „PčeIica“,
5.    fra. Petar Vrljičak, župnik Župe PBDM u Vrgorcu,
6.    Geni Dropulić, Policijska postaja Vrgorac,
7.    Ivan Kalajžić, Policijska postaja Vrgorac,
8.    Boris Vranješ, Policajac u zajednici,
9.    Mirko Šalinović, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
10.    Davor Jović, Kickboksing klub „Sv. Jure“ Vrgorac,
11.    Ivica Rakić, Crveni križ,
12.    Mirjana Čepo, Dom zdravlja Vrgorac,
13.    Boris Erceg, Komunalno, đ.o.o.,
14.    Nađa Grljušić, Centar za socijalnu skrb,
15.    Dalibor Dropulić, Ured državne uprave,
16.    Ruža Kukanja, Radio Biokovo,
17.    Erna Hrstić, Sanitarna inspekcija,
18.    Nada Rešetar, Gospodarska inspekcija,
19.    Mate Primorac, dopisnik Slobodne Dalmacije,
20.    Kornelija Bajalo, direktorica Turističke zajednice Grada Vrgorca.

Kontakt broj Vijeća: 021 674 128 (Danijel Pervan, dipl.iur., predsjednik Vijeća)