Prostorni plan grada Vrgorca

Prostorni plan grada Vrgorca

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA(2019)

Grafički dio (2019)

Tekstualni dio (2019)

 

Prethodne izmjene i rasprave:

Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi: UPU Istočni dio Vrgorca

Izvješće o javnoj raspravi – UPU T Zavojane (22.03.2021.)

Prijedlog Izmjena i dopuna Provedbenog Urbanističkog plana Istočnog dijela Vrgorca (15. ožujka 2021.)

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna Provedbenog Urbanističkog plana Istočnog dijela Vrgorca (05. ožujka 2021.)

Prijedlog Izmjena i dopuna Provedbenog Urbanističkog plana Istočnog dijela Vrgorca (21. siječnja 2021.)

Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca (2016)

Izvješće o javnoj raspravi za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca

IZVJEŠĆE o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

PONOVNA JAVNA RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Vrgorca – izvješće o javnoj raspravi (Siječanj, 2019. godine)
Javna rasprava: Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana (od 16. studenog 2018. do 03. prosinca 2018. godine.)
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Ravča”: Izvješće o javnoj raspravi
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ravča – Prijedlog plana
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ravča
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI UPU SJEVERNOG DIJELA VRGORCA
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA VRGORCA
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vrgorca
Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
Izvješće o javnoj raspravi (GZ “Ravča”)
Izvješće o javnoj raspravi (Vrgorac – istok)
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrgorca
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
Izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca – Izvješće o javnoj raspravi
Poslovna zona “Jurilji”: Odluka o izradi UPU-a
Javna rasprava: PUP istočnog djela Vrgorca
Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Vrgorca
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
Ruralna cjelina Mihaljevići: Rješenje o svojstvu kulturnog dobra
Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca – izvješće sa javne rasprave
Ciljane izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca:
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
Obavijest o izradi izmjena i dopuna PPU Grada Vrgorca 2014.
Odluka o izradi izmjena i dopuna PP U Grada Vrgorca 2014.
JAVNA RASPRAVA – Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca