Udruge

POPIS UDRUGA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

VRGORAC

“PROJEKT KOTEZI” KOTEZI
BICIKLISTIČKA UDRUGA PRANČIOK
DOBROVOLJNO SPORTSKO DRUŠTVO “MALI I VELIKI ZELENI”
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GRADA VRGORCA
DRUŠTVO NAŠA DJECA VRGORAC
EKO-BAYTO ZAVOJANE
EKOLOŠKA UDRUGA “MATOKIT”
FOLKLORNI ANSAMBL MATOKIT
GRADSKA GLAZBA “LJUDEVIT BAČIĆ”
HRANA – UDRUGA ZA ZDRAVU PREHRANU
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA VRGORAC
HRVATSKI KOŠARKAŠKI KLUB “VRGORAC”
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “RAŠĆANE”
HRVATSKI MALONOGOMETNI KLUB “VRGORAC”
IZVIĐAČKI ODRED “GRADINA”
KICKBOXING KLUB “SV.JURE” VRGORAC
KLAPA VRH GORA
KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA VRGORAC
KLUB ZA OČUVANJE AUTOHTONE DALMATINSKE
PJESME “STRADA” VRGORAC
KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “VRGORSKA KRAJINA”
LOVAČKA UDRUGA “MATOKIT”
LOVAČKA UDRUGA “RASTOK” VRGORAC
MALONOGOMETNI KLUB “TIN VRGORAC”
MOTO KLUB “DVI KULE”
MOTO KLUB “MOĆNICI”
MALONOGOMETNI KLUB “PUMA VIGAL”
OGRANAK MATICE HRVATSKE VRGORAC
OLDTIMER KLUB “LOTUS”
OLDTIMER KLUB “VRGORAC”
PLANINARSKA UDRUGA “MATOKIT”
PČELARSKA UDRUGA “VRISAK” VRGORAC
RUKOMETNI KLUB VRGORAC
SPORTSKA UDRUGA “AS”
TENISKI KLUB “VRGORAC” – VRGORAC
UDRUGA “VRGORAČKE NOVINE”
UDRUGA ANTIFAŠISTA GRADA VRGORCA
UDRUGA KORISNIKA I ZAŠTITE VODA ZA NAVODNJAVANJE “BETINA”
UDRUGA MALONOGOMETNIH AMATERA GRADA VRGORCA
UDRUGA RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA “OSMIJEH” VRGORAC
UDRUGA RONDARA VRGORAC
UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE – PODRUŽNICA VRGORAC
UDRUGA VINOGRADARA I VINARA GRADA VRGORCA
UDRUGA VRGORAČKA JAGODA
UDRUGA ZA UMJETNOST I KULTURU “LIK”
UDRUGA ĐAKA ŠKOLE STILJA
UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA VRGORAC
UDRUGA ZA AUDIO-VIZUALNO STVARALAŠTVO GRADINA
VETERANSKI MALONOGOMETNI KLUB “VRGORAC”
VRGORAČKO DIJABETIČKO DRUŠTVO – VRGORAC
VRGORSKO POKLADNO DRUŠTVO “TANGE I BITANGE”
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VRGORCA
Vrgorac, Kotezi BB
Vrgorac, Pod Glavicom 15
Vrgorac, Tina Ujevića 5
Vrgorac, Tina Ujevića 12
Vrgorac, Matice Hrvatske 11
Vrgorac, Ravča 41
Vrgorac, Zagrebačka 31
Vrgorac, Vukovarska 7
Vrgorac, Hrvatskih Velikana 13
Vrgorac, Hrvatskih Velikana 46
Vrgorac, Tina Ujevića 14Vrgorac, Matice Hrvatske 11
Raščane, Raščane, Vrgorac BB
Vrgorac, Matice Hrvatske 11
Vrgorac, Matice Hrvatske 9
Vrgorac, Matice Hrvatske 11
Vrgorac, Tina Ujevića 8
Vrgorac, Vrgorac
Vrgorac, Šetalište Mate Raosa 13Vrgorac, Tina Ujevića 8
Ravča, Ravča, Vrgorac BB
Vrgorac, Hrvatskih Velikana 5
Vrgorac, Šetalište Mate Raosa 11
Vrgorac, Fra Ivana Rožića 5
Vrgorac, Fra Ivana Rožića 1
Vrgorac, Podprolog BB
Vrgorac, Tina Ujevića 8
Vrgorac, Fra Ivana Rožića 5
Vrgorac, Zagrebačka 31
Vrgorac, Tina Ujevića 8
Vrgorac, Fra Ivana Rožića 20
Vrgorac, Tina Ujevića 8
Vrgorac, Zagrebačka 31
Vrgorac, Tina Ujevića BB
Vrgorac, Hrvatskih Velikana 46
Vrgorac, Tina Ujevića 14
Kokorići, Kokorići, Vrgorac
Vrgorac, Matice Hrvatske 11
Vrgorac, Tina Ujevića 16
Vrgorac, Pod Glavicom 2
Vrgorac, Tina Ujevića 14
Vrgorac, Tina Ujevića 8
Vrgorac, Hrvatskih Velikana 4
Vrgorac, Šetalište Mate Raosa 1
Vrgorac, Stilje 0
Vrgorac, Tina Ujevića 10
Vrgorac, Tina Ujevića 8
Vrgorac, Matice Hrvatske 11
Vrgorac, Tina Ujevića 8
Vrgorac, Tina Ujevića 8
Vrgorac, Matice Hrvatske 11


DUSINA

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO DUSINA
LOVAČKA UDRUGA “KAMENJARKA” DUSINA
Dusina, Dusina BB
Dusina, Dusina 0

RAVČA

EKO-BAYTO ZAVOJANE
LOVAČKA UDRUGA “MATOKIT”
Vrgorac, Ravča 41
Ravča, Ravča, Vrgorac BB

STILJA

BOĆARSKI KLUB “STILJA”
UDRUGA BIVŠIH ĐAKA ŠKOLE STILJA
Stilja, Stilja 7
Stilja, Stilja-Skoknići

ŽLIBINE

KULTURNA UDRUGA VJEČNI DUKATI ŽLIBINE
Poljica Kozička, Žlibina BB

DUGE NJIVE

LOVAČKA UDRUGA “VIDOVICA”
Duge Njive, Duge Njive BB

POLJICA

BOĆARSKI KLUB “POLJICA”
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB “VATRA”
KULTURNA UDRUGA VJEČNI DUKATI ŽLIBINE
LOVAČKA UDRUGA “ZAGORA” ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI
Poljica, Poljica 0/BB
Poljica, Poljica BB
Poljica Kozička, Žlibina BB
Poljica Kozička, Kozička Poljica-igralište (Lovački dom)

RAŠĆANE

BOĆARSKI KLUB “RAŠĆANE”
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “RAŠĆANE”
LOVAČKA UDRUGA “RAŠĆANE”
ZAVIČAJNO DRUŠTVO “VELIKI GODINJ” RAŠĆANE
Raščane, Raščane 10
Raščane, Raščane, Vrgorac BB
Raščane, Raščane BB
Raščane, Raščane BB

KOTEZI

“PROJEKT KOTEZI” KOTEZI
Vrgorac, Kotezi BB

KOKORIĆI

UDRUGA KORISNIKA I ZAŠTITE VODA ZA NAVODNJAVANJE “BETINA”
Kokorići, Vrgorac

VELIKI PROLOG

ZAJEDNICA PAPA IVAN XXIII
“PUČKI PJEVAČI ŽUPE DUSINA”
BOĆARSKI KLUB “UMČANI” UMČANI
UDRUGA GRAĐANA “JAVE STINE” VELIKI PROLOG
UDRUGA LAĐARA ŽUPA DUSINA
Veliki Prolog, Veliki Prolog 26
Veliki Prolog, Veliki Prolog 1
Umčani, Veliki Prolog
Veliki Prolog, Veliki Prolog BB
Veliki Prolog, Veliki Prolog 2

ORAH

BOĆARSKI KLUB “BANJA-PROKOS”
Banja, Banja BB

PODPROLOG

MALONOGOMETNI KLUB “PUMA VIGAL”
Vrgorac, Podprolog BB

DRAGLJANE

LOVAČKA UDRUGA “GRADINA”
Dragljane, Dragljane 0

KOZICA

LOVAČKA UDRUGA “KOZICA”
ZAVIČAJNA UDRUGA “MOJA KOZICA”
ZAVIČAJNE UDRUGE RAVLIĆA KOZICA
Kozica, Kozica BB
Kozica, Kozica BB
Kozica, Kozica

 

NAPOMENA: Popis udruga podložan je promjenama, a detalje o svakoj od njih možete provjeriti u Registru udruga Republike Hrvatske

KLIK na poveznicu za pristup web stranici Sudskog registra