Važni telefonski brojevi

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

Grad Vrgorac – PROTOKOL
Policija
Vatrogasci
Hitna pomoć
Matični ured
Župni ured
Pošta
Crpka, Ina
OTP Banka d.d.Radio Biokovo
Gradska knjižnica
Dom športova
Komunalno
MI Pivac | www.pivac.hr
Zajednica Papa Ivan XXIII.

tel. 021 674-031, fax. 674-012
tel. 92
tel: 93
tel. 94
tel: 021 420-027
tel. 021 674-212
tel: 021 674-254 | 021 674-224
tel. 021 674-025
tel: 072 206 338
tel: 021 675-175
tel: 021 675-055
tel: 021 675-141
tel: 021 674-377
tel: 021 674-433 | fax: 674-477 |
tel: 021 606-506
Telefonski brojevi Doma zdravlja Vrgorac
Hitna pomoć
Ljekarna
ZU ljekarne Prima Farmacia
Lokali:
dr. Bernardica Erceg
Labaratorij
Direktni brojevi:
dr. Pavao Petrović
dr. Maja Jelavić
dr. Lenka Dropulić
dr. Mirjana Kušurin
dr. Nada Jelavić
dr. Jasna Bošnjak
RTG /Rendgen/
Patronaža
Fizikalna medicina
Epidemiologija
Zubotehnički laboratorij

tel. 021 675-142 | 675-194 | 675-112
tel. 021 674-021
tel: 021 674-358

tel: 021 674-316
tel. 021 674-300
tel: 021 674-105

tel: 021 678-195
tel: 021 674-334*
tel: 021 675-145
tel: 021 674-332
tel: 021 674-183
tel: 021 675-100
tel: 021 674-336
tel: 021 675-221
tel: 021 674-350
tel: 021 674-003
tel: 021 675-220