Vijeće za komunalnu prevenciju

VIJEĆE ZA KOMUNALNU PREVENCIJU

Članovi Vijeća:

Mile Herceg, zamjenik gradonačelnika-predsjednik

–              Danijel Pervan, Grad Vrgorac

–              Željko Kokić, Grad Vrgorac

–              Joze Gašpar, Srednja škola Tina Ujevića

–              Krešimir Kuran, Osnovna škola Vrgorac

–              Snežana Vuleta, ravnateljica DV Pčelica

–              Ivan Kalajžić, PGP Vrgorac

–              Drago Vukosav, PGP Vrgorac

–              Boris Vranješ, PGP Vrgorac

–              Ivica Rakić, Crveni Križ

–              Miljenko Polić, Komunalno d.o.o.

–              Toni Grljušić, Gradska čistoća i usluge

–              Draga Erceg, Centar za socijalnu skrb

–              Dalibor Dropulić, Ured državne uprave

–              Ruža Kukunja, Radio Biokovo

KONTAKT BROJ VIJEĆA:
021 674-128  Danijel Pervan, dipl.iur., predsjednik Vijeća