Gospodarska slika grada

VAŽNOST GOSPODARSKIH OBJEKATA I GOSPODARSKOG RAZVOJA

GRAD VRGORAC

ZEMLJOPISNO PROMETNI POLOŽAJ

CESTOVNI PRAVCI:

  • Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

PRIRODNI RESURSI:

  • RIJEKA MATICA
  • KRŠKA POLJA: Rastok, Jezero i Bunina.
    (uz uzgoj najprepoznatljivijeg brenda – “vrgoračke jagode”, razvijen je i uzgoj vinove loze, rajčice, krumpira, te ostalog voća i povrća.)

Važnost gospodarskih objekata i gospodarskog razvoja

Razvojni gospodarski subjekti na području grada Vrgorca trebaju biti temeljni nositelj i pokretač gospodarskog i kulturno-društvenog života. Oni obuhvaćaju postojeća poduzeća (mala i srednja poduzeća), obrte, zadruge, kulturno-obrazovne ustanove, društvene ustanove, te ustanove kojima je primarna djelatnost zdravstvena zaštita stanovništva.

Ovaj prostor su u proteklih pedeset godina obilježile migracije stanovništva u dva smjera, jedan smjer je išao prema inozemstvu tzv. ekonomska migracija stanovništva u Njemačku, Ameriku i Australiju zbog boljih uvjeta života i rada domicilnog stanovništva, a drugim dijelom migracija prema urbanim središtima Hrvatske (Split, Zagreb). Posljedica takvih zbivanja je velika razlika u stupnju ekonomskog, pa time i društveno-kulturnog razvoja između naselja smještenih na obodima Vrgoračkog polja i okolnih planinskih naselja. Grad Vrgorac zadnjih desetljeća je zbog odlijeva stanovništva bilježio negativne demografske trendove, što je u prošlosti uvjetovalo nisku polaznu osnovu karakterističnu za sva brdsko-planinska područja u RH. Za očekivati je u budućem razdoblju da  će se grad Vrgorac svojim geografskim položajem, veličinom, konfiguracijom terena i ostalim prirodnim potencijalima koje posjeduje uključiti u gospodarske tokove šireg okruženja. Jačanje gospodarstva primarni je cilj u stvaranja optimalnih uvjeta života na prostoru zdrave gospodarske klime jer, potpomognut zdravom gospodarskom klimom raste i svaki drugi segment društvenog života i općenito, razine osobnog zadovoljstva u pojedinca. S toga, jačanje gospodarstva i stvaranje zdrave gospodarske klime, direktno utječe smanjenje, na koncu nadamo se i zaustavljanje negativnih demografskih trendova kao negativnog  trenda migracije lokalnog stanovništva.


POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

Za popis gospodarskih subjekata na području grada Vrgorca, kao i za kontakt i adresu istih, pogledati na: GOSPODARSTVO – Poslovni imenik.