Pravovaljane kandidacijske liste za Gradsko vijeće