Pravovaljane kandidacijske liste za Gradsko vijeće

Pravovaljane kandidacijske liste za Gradsko vijeće

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova Gradskog vijeća grada Vrgorca. Nakon obrade prikupljenih podataka, utvrđeno je kako na Lokalne izbore 2013. godine izlaze četiri kandidacijske liste:

-Kandidacijska lista koalicije HDZ, HSS, HSP AS
-Kandidacijska lista Socijaldemokratske partije – SDP
-Kandidacijska lista Grupe birača – Nezavisna lista mladih
-Kandidacijska lista Hrvatske narodne stranke – HNS