Pčelicino novo ruho – Faza II.

PROJEKT “PČELICINO NOVO RUHO – FAZA II.”

Nastavak unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Politika usklađivanja poslovnih i obiteljskih obaveza jedna je od prioritetnih mjera RH, a dostupne i kvalitetne usluge u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja namijenjene djeci i obitelji važan su segment obiteljske politike. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) potiče razvoj socijalnih usluga koje pozitivno doprinose usklađivanju poslovnog i obiteljskog života. Osiguravanje usluga koje su usmjerene na to stvaraju preduvjete za daljnji razvoj i širenje usluga te ostanak obitelji i zajednici, pritom imajući utjecaj i na mogućnosti zapošljavanja, razvoj redovnih i posebnih programa, poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama, povećanja obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te ublažavanje postojećih regionalnih razlika.
Projekt vrijedan 249.954€ (1.883.280 kuna), donijet će unapređenje sustava kvalitete rada s djecom i stvaranje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života. Prema projekciji i realizaciji projekta, zaposlene su četiri odgajateljice i tri odgajateljice za djecu s poteškoćama u razvoju. Zatim logoped, edukator – rehabilitator i psiholog, dvije kuharice i dvije spremačice. Svi navedeni zaposleni radne na pola radnog vremena od 16 do 20 sati. Za potrebe uvođenja dodatnih programa (sport) preko ugovora o djelu zaposlen je instruktor/učitelj u prostorima vrtića.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u 100% sufinanciranju, a razdoblje provedbe projekta je od 23. prosinca 2021. do 23. kolovoza 2023. godine.

Korisnik: Grad Vrgorac

Partner projekta: Dječji vrtić Pčelica Vrgorac

Voditelj projekta: Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o.

Više informacija o EU fondovima možete saznati na www.strukturnifondovi.hr