Gospodarska zona

PODACI O GOSPODARSKOJ ZONI

Odluka nadležnog tijela o osnivanju zone:   DA (od 08. travnja 2004.)
Naziv poduzetničke zone:   „R a v č a“
Lokacija:  Vrgorac, naselje Ravča
Adresa zone:   –
Površina zone (u ha):   68 ha
Vlasništvo zemljišta:   62 ha Grad Vrgorac, 6 ha privatni vlasnici
Broj poduzetnika – investitora:
  1. ARHIVOLT d.o.o. Vrgorac
  2. SUŠAC GRADNJA d.o.o
  3. BUCIN Automehaničarski obrt,Vrgorac
  4. ELEKTRO MILAS d.o.o Ljubuški
  5. JUR PROM d.o.o . Ljubuški
  6. MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. Vrgorac
  7. MODING JUNIOR d.o.o. Pula
  8. SONNEN KLAR d.o.o. Gradac
  9. PROMET MAKARSKA d.o.o.
Planirani broj zaposlenih:  80
Stanje infrastrukturne opremljenosti:  Potpuno opremljena
Stanje projektne dokumentacije zone:   Izrađena

 

STANJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

Prostorni plan   a) u pripremi     b) u postupku usvajanja     c) usvojen
Urbanistički ili detaljni plan uređenja   a) u pripremi     b) u postupku usvajanja     c) usvojen

U I. fazu gospodarske zone Ravča je uloženo cca 15.000.000,00 kn koja je potpuno infrastrukturno opremljena. Gospodarska zona Ravča nalazi se na idealnom geografskom položaju s odličnom prometnom povezanošću, čime se omogućuje brz protok robe, proizvoda i sirovina.

 

Gospodarska zona „Ravča“, smještena je dakle sjeverno i južno od državne ceste D62, dionice Zagvozd –Vrgorac uz čvor Ravča na autocesti A1. Šire područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Vrgorca dana 18. srpnja 2008. godine omeđeno je s juga planiranom autocestom A1 (dionica Ravča – Ploče), a sa zapada spojnom cestom čvor „Ravča“ – D62, dok državna cesta D62 presijeca gospodarsku zonu preko sjeverne četvrtine. Vrijedi istaknuti kako je geografski položaj zone više nego povoljan za ulagače jer, osim što se nalazi na samom izlazu s autoceste A1, u neposrednoj blizini zone su Vrgorac (6 km), buduća trajektna luka u Drveniku (10 km), luka Ploče (30 km), Makarska (30 km), Metković (40 km), granica s BiH (10 km), Međugorje (30 km), a nisu daleko ni Mostar (60 km) i Split (85 km). Ukupna površina obuhvata iznosi 68,34 ha, a Urbanističkim planom utvrđeno je kako će namjena površina u sklopu gospodarske zone biti: proizvodna (pretežito zanatska) te poslovna (uslužna i trgovačka). Urbanistički plan dopušta naknadno cijepanje parcela, kao i spajanje više parcela u jednu veću, a također je dopušteno i kombiniranje djelatnosti (proizvodno-poslovne kombinacije) na jednoj parceli.

 

 

 

Grad Vrgorac
tel. 021 674-031
fax. 021 674-012
e-mail: grad@vrgorac.hr

Poduzetnički centar Vrgorac d.o.o.
Milka Beus, direktorica: 098 882 313
e-mail: poduzetnicki.centar@vrgorac.hr