Kulturna događanja

O KULTURI GRADA VRGORCA

Poznata je činjenica da je u Vrgorcu rođen, vjerojatno najveći hrvatski pjesnik, Tin Ujević (1891.-1955.). Poseban se značaj s toga daje tom najslavnijem sinu vrgorskome, pa tako u njegovu čast, mnoge gradske ustanove, udruge i klubovi nose njegovo ime. Također, kulturni život grada Vrgorca uvelike je baziran i prožet njime pa je i cijeli jedan period, od 30. lipnja do 7. srpnja, posvećen liku i djelu velikog Tina Ujevića. Grad Vrgorac, godišnjom književno-kulturnom manifestacijom “S Tinom u Vrgorcu”, održava budnim onaj isti dah kulture koji je tako savršeno manifestiran o djelima tog velikog boema. Naravno, iako Tin zauzima posebno mjesto u srcu kulture grada Vrgorca, i van okvira njegove ličnosti egzistira osebujan kulturni život. U kratkom prikazu ispod teksta nabrojana su glavna kulturna događanju na području vrgorske krajine.

29. lipnja Sv. Petar i Pavao – Dan grada
Tradicionalni sajam i prigodni večernji program
(program traje od 24. do 29. lipnja)
30. lipnja – 05. kolovoza S Tinom u Vrgorcu (Tinovi dani)
(30. lipnja-07.srpnja)
Vrgorsko ljeto
(08.srpnja-05.kolovoza)
05. srpnja Dodjela nagrade “Tin Ujević”
Društvo hrvatskih književnika
15. kolovoza Velika Gospa – vjerski sajam
Veliki Prolog
07. i 08. rujna Mala Gospa – vjerski sajam
Zavojane
Drugi vikend u listopadu Pučka fešta  “BIKLIJADA”
Veljača Vrgoračke Mačkare
Svibanj Dani vrgoračkih jagoda
Nedjelja uoči 30.05. Seoske igre u Dusini