Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravilnik o postupku ostvarenja prava na pristup informacijama
Odluka o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama

 

Službenik za informiranje:
Sanja Rakušić Vukosav
Grad Vrgorac, Tina ujevića 8, 21276 Vrgorac
Tel: 021/680 122
Fax: 021/674-012
sanja.rakusic@vrgorac.hr
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00

 

Arhiva

“Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.”

“Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.”