Zaštićena kulturna dobra na području vrgorske krajine

ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU VRGORSKE KRAJINE

Pod upravom Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Imotskom.


Nepokretna kulturna dobra

 1.  Vrgorac, utvrda Gradina
 2.  Vrgorac, Elezova i Serdarova kuća
 3.  Vrgorac, Muminova kula
 4.  Vrgorac, Pakerova kula
 5.  Vrgorac, Rodna kuća Tina Ujevića
 6.  Vrgorac, kula bega Cukarinovića
 7.  Vrgorac, kuće ispod crkve
 8.  Vrgorac, Vrgorac, Župna crkva Navještenja BDM
 9.  Vrgorac, Gradski park
 10.  Vrgorac, Ruralna cjelina starog Vrgorca
 11.  Vrgorac, Stilja, Crkva svetog Ivana i srednjovjekovno groblje sa stećcima
 12.  Vrgorac, Kokorići, crkva sv. Jure
 13.  Vrgorac, Kljenak, Crkva Svih Svetih i srednjovjekovno groblje sa stećcima
 14.  Vrgorac, Zavojane, Župna crkva PDM
 15.  Vrgorac, Dragljani, Crkva sv. Ante Padovanskog
 16.  Vrgorac, Rašćane, Godinj, Ruralna cjelina Godinj
 17.  Vrgorac, Kozica, Katići, Kulturno-povijesna cjelina Katići
 18.  Vrgorac, Dusina, Kulturno-povijesna cjelina Mihaljevići
 19.  Vrgorac, Prapatnica, Arheološki lokalitet i crkva sv. Roka
 20.  Vrgorac, Veliki Prolog, Crkva Velike Gospe
 21.  Vrgorac, Dusina, Crkva svetog Petra
 22.  Vrgorac, Orah, Crkva sv. Marka Evangeliste
 23.  Vrgorac, Vrgorac, Rudnik Paklina
 24.  Vrgorac, Dubrava, Narodna čitaonica Dragljani
 25.  Vrgorac, Kozica, Crkva sv. Ilije
 26.  Vrgorac, (Maskara) spomenik NOB-a
 27.  Vrgorac, Zavojane, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora
 28.  Vrgorac, Prapatnice, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora
 29.  Vrgorac, Stilja, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora
 30.  Vrgorac, Kozica, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora
 31.  Vrgorac,Dragljane, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora