SREDNJA ŠKOLA” TIN UJEVIĆ”, VRGORAC

SREDNJA ŠKOLA” TIN UJEVIĆ”, VRGORAC

Ravnatelj: Josip Gašpar (tel: 021/674-335 ili mob: 098/443-909)
e-mail: ss-vrgorac-501@skole.t-com.hr
Računovođa: Ines Mihaljević (tel. 021 674-335)
Tajnik: Marina Govorko

Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva. Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske stručne spreme te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Škola je osnovana 1963/1964. godine pod nazivom Gimnazija „Tin Ujević“ Vrgorac. Do tada je veliki broj učenika završavao samo osnovnu školu zbog siromaštva, nezaposlenosti i slabe prometne povezanosti. Mali je broj mladih nastavljao srednje školovanje u susjednim gradovima Metkoviću, Makarskoj i Splitu. Osnivanjem gimnazije u Vrgoračkoj krajini počinje sveobuhvatnije školovanje mladeži, koja nastavkom školovanja na raznim fakultetima i drugim višim i školama postiže zavidne rezultate i iz koje se stvara intelektualna struktura potrebita ne samo ovom kraju nego široj društvenoj zajednici. Školske godine 1972./1973. škola mijenja ime u Srednjoškolski centar „Tin Ujević“ Vrgorac, koji osim gimanzije obrazuje i osposobljava kadrove potrebite privredi Vrgorca, a i šire društvene zajednice: krojač, galanterist, staklobrusač. Reformom školstva iz 1974. godine Srednjoškolski centar „Tin Ujević“ Vrgorac obrazuje učenike u tzv. pripremnom stupnju (2 godine), u završnom stupnju za zanimanje krojača, galanterista, staklobrusača, autolimara, automehaničara, bravara, strojobravara, tesara i mesara, u četverogodišnjem obrazovanju za tehničara vinara – voćara – vinogradara. suradnika u nastavi, ekonomista i gimnazijsko obrazovanje. Pod nazivom Srednjoškolski centar „Tin Ujević“ škola djeluje do 1994. godine kada mijenja ime u Srednja škola „Tin Ujević“ Vrgorac. Škola je, od osnivanja do danas, pored redovitog obrazovanja, po potrebi, vršila i izvanredno obrazovanje učenika, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju pojedinih zanimanja. U godinama nesebičnog rada prosvjetara ove škole, usprkos brojnim poteškoćama, zrcali se opravdanost njena postojanja kao izvora mladim naraštajima kulturnog, političkog, znanstvenog, gospodarskog i svakog drugog hrvatskog identiteta.

Neki učenici ove škole postali su istaknuti profesori, ekonomisti, pravnici, liječnici, primarijusi, generali, umjetnici i dr. Valja također istraknuti da osobito velike zasluge u cjelokupnom nastavnom procesu, uključujući i njegove kvalitete, pripadaju brojnim srednjoškolskim profesorima, uz prirodnu nadarenost pojedinaca, što je daje u svemu ovo škrto podneblje. Danas Srednja škola „Tin Ujević“ Vrgorac nastavlja dosadašnji rad, nastojeći podići svoju kvalitetu. Škola se je u posljednjih deset godina ustalila na upis 14 odjela. Ukupni je upisano 350 učenika. U školi se izvodi plan i program opće gimnazije, te nastavni plan i program za zanimanje kuhar, konobar, automehaničar, mesat i ekonomist. Veliki broj učenika sa završenom gimnazijom i ekonomskom školom veoma uspješno nastavlja školovanje na fakultetima, višim i visokim školama, te nam je cilj zadržati i podići kvalitetu nastavnog procesa, kako bi učenici stekli što solidnije obrazovanje. Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva. Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske, srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

U okviru djelatnosti izvode se programi za zanimanja:

 • Zanimanja:
 • Područje rada EKONOMIJA I TRGOVINA za program:
 • 1. Ekonomist
 • Područje rada STROJARSTVO za programe:
 • 1. Automehaničar
 • 2. Vodoinstalater
 • Za program
 • 1. opća gimnazija
 • Područje rada PREHRANA
 • 1. Zanimanje: mesar
 • Područje rada UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
 • 1. Zanimanja: konobar
 • 2. Zanimanje: kuhar

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad škole u cilju ostvarivanja ostvarivanja srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih, nastavnog plana i programa te godišnjeg plana i programa škole. Unutrašnjim ustrojstvom škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultata rada u procesu odgoja i obrazovanja učenika primjereno zadovoljavanju njihovih potreba i interesa, te rad škole kao javne službe. Unutarnje ustrojstvo škole osigurava se ostvarivanje nastave i drugog stručno – pedagoškog rada, te administrativno – stručnih, računovodstveno – financijskih i pomoćno – tehničkih poslova. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole pobliže se uređuje ustrojstvo i način rada škole, radna mjesta u školi, i rad škole kao javne službe. Trenutno u školi radi 40 zaposlenika od čega 28 sa punim radnim vremenom dok ostalih 12 radi sa nepotpunim radnim vremenom (rade u više škola). Najveći broj zaposlenika je sa visokom stručnom spremom, njih je 28, sa višom stručnom spremom je 4 zaposlenika, VKV radnika je 3, dok je 5 zaposlenika sa srednjom stručnom spremom. Poteškoće u radu predstavljaju manjak prostora i neadekvatna oprema. U narednom kratkoročnom razdoblju planiramo izgraditi nekoliko specijaliziranih učionica za što već imamo i projektnu dokumentaciju, građevnu dozvolu i planom županije osigurana sredstva.

Kakva je budućnost škole? Konstantno opada broj učenika. Mladež je bez perspektive jer nema radnih mjesta, nema tvorničkih pogona, i ako se ovako nastavi, prijeti opasnost prestanka funkcioniranja škole. Međutim, kako smo u kategoriji jedne manje polivalentne srednje škole, koja se nalazi u nerazvijenom dijelu Dalmatinske zagore, trebali bi imati veće razumijevanje prosvjetnih struktura od županije do ministarstva. Problem bi se mogao riješiti češćom promjenom stručnih zanimanja, koje će obrazovati škola. Potrebni su nam manji razredni odjeli s više stručnih kadrova za obavljanje samostalnih djelatnosti, čime bi se povećala zaposlenost mladeži u ovom kraju. Vjerujemo u perspektivu naše škole i da će se njezina kvaliteta vidjeti i ubuduće kada se maturanti budu upisivali na fakultete. Moramo još u našoj školi pomiriti vlastitu tradiciju i neke suvremene zahtjeve europskoga školstva. Tradicionalni sustav treba nadopuniti nekim suvremenim detaljima, korištenjem tehnike uvesti nove pristupe i metode u nastavu, te osigurati što više izbornih sadržaja, koje ćemo ponuditi učenicima. U tome će svoj doprinos dati svi profesori naše škole.

Ravnatelj
Josip Gašpar