Javna rasprava: PUP istočnog djela Vrgorca

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca.

KLIK na poveznicu za originalni tekst Javne rasprave.