Kandidacijske liste: Lokalni izbori 2017.

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za gradonačelnika Grada Vrgorca

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članov Gradskog vijeća Grada Vrgorca