Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca

Tekstualni dio
1 I+D PUP – Odredbe za provođenje
2 I+D PUP – Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
3 I+D PUP – Obrazloženje
4 I+D PUP – Sažetak za javnost

Grafički dio
1. namjena povrsina
2. urbanističko-tehnički uvjeti
3. promet
4.1 energetika
4.2 telefonija
4.3 vodovod
4.4 kanalizacija