Započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i člankom 97. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca („Vjesnik“- službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 9/06, 7/10, 1/11, 21/16, 26/16- pročišćeni tekst, 18/17 i 21/17 – pročišćeni tekst), Grad Vrgorac, donosi

 

ODLUKU
O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE RAVČA

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf. formatu