JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Vrgorca

Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 23. svibnja 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba
u Javnim radovima na području grada Vrgorca