Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ravča

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) i Zaključka gradonačelnika (Klasa:350-01/18-01/02, Urbroj: 2195/01-08-04/16-18-6 od dana 01. lipnja 2018. godine), gradonačelnik Grada Vrgorca objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Ravča

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf. obliku