Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ravča – Prijedlog plana

Tekstualni dio:

UPU Knjiga 2018
Obrazloženje 2018.
UPU Odredbe za provođenje 2018.
Sažetak za javnost 2018.

Grafički dio:

Namjena 2018.
Promet 2018.
Telekomunikacije 2018.
Elektroopskrba + plin 2018.
Odvodnja 2018.
Uvjeti korištenja 2018.
Načini i uvjeti gradnje 2018.