Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Ravča”:  Izvješće o javnoj raspravi

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17.) Grad Vrgorac, kao nositelj izrade plana, proveo je javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča za javnu raspravu, utvrdio je gradonačelnik Grada Vrgorca 1. lipnja 2018. godine. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča sadržavao je tekstualni i grafički dio, te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf. formatu