TZ: Poziv za educiranje 2 turistička vodiča

TZ Grada VRgorca objavljuje JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za obuku vodiča za potrebe promoviranja kulturno povijesne baštine vrgorskog kraja

PREDMET POZIVA

Edukacija 2 (dva) vodiča za potrebe promoviranja kulturno povijesne baštine vrgorskog kraja.

Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele biti turistički vodiči, da se prijave za edukaciju (seminar i ispit) za turističkog vodiča koji se organiziraju i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14), te Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (N.N. 50/08).

Putem ovoga poziva odabrat će se dva (2) kandidata kojima će se sufinancirati 100 posto visine troškova pohađanja edukacije (seminara) i polaganja 1 stručnog ispita.

Educirani vodiči trebaju biti na usluzi potrebama Turističke zajednica grada Vrgorca na vrijeme od 2 godine.

Turistička zajednica grada Vrgorca razmotrit će sve pristigle prijave te izabrati kandidate/polaznike temeljem dostavljene dokumentacije. Obavijest od ishodu Javnoga poziva za iskaz interesa bit će dostavljena odabranim kandidatima najkasnije 15 dana nakon zatvaranja poziva.

Minimum odgovornosti i obaveza između kandidata/polaznika i Turističke zajednice grada Vrgorca odredit će se Okvirnim sporazumom. Turistička zajednica grada Vrgorca zadržava pravo raskida Sporazuma ukoliko suradnja ne bude zadovoljavajuća.

U slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih Turistička zajednica grada Vrgorca zadržava pravo poništenja Javnoga poziva.

UVJETI

Pravo na podnošenje prijave imaju sve fizičke osobe koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

• najmanje IV. stupanj stručne spreme (SSS)
• aktivno poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
• izrazite komunikacijske sposobnosti i visok stupanj motivacije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

• motivacijsko pismo
• životopis
• presliku osobne iskaznice ili domovnice,
• dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik odgovarajuće svjedodžbe ili diplome),
• rodni list
• mala fotografija

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Motivacijsko pismo uz ostalu navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti zaključno sa 07.09.2018. godine poštom ili osobno na adresu: TZ GRADA VRGORCA, Rade Miletića 1, 21276 VRGORAC.

OBRAZLOŽENJE

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice temeljem objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, na svojoj 37. sjednici održanoj 26. lipnja 2018. donijelo je ODLUKU o dodjeli potpora putem koje su Turističkoj zajednici grada Vrgorca odobrena sredstva za obuku 2 (dva) vodiča za potrebe promoviranja kulturno – povijesne baštine vrgorskog kraja (Ugovor URBR: 3974/18 od 13. srpnja 2018. godine).
Cilj projekta je educirati dvije osobe koje bi u suradnji s Turističkom zajednicom grada Vrgorca prikupile i sistematizirale sve potrebne informacije te za vrijeme turističke sezone bile u službi turističkog vođenja po gradu i okolici te na taj način upotpunile turističku ponudu grada Vrgorca. Potrebno je da putem ovoga javnoga poziva educirani vodiči budu na usluzi potrebama Turističke zajednica grada Vrgorca na vrijeme od 2 godine.

Vrgorski kraj obiluje bogatom povijesnom i kulturnom baštinom, a sve veći broj dolazaka i noćenja turista na našem području, kao velik broj samostalnih individualnih dolazaka gostiju s obližnje Makarske Rivijere i interesa za povijest, običaje, kulturu i baštinu stvara potrebu za organiziranim i vođenim turama po gradu i okolici. Trenutno nemamo niti jednog certificiranog vodiča koji se bavi stručnim vođenjem gostiju na vrgorskom području, što uvelike osiromašuje našu turističku ponudu te promociju bogate kulturne baštine Vrgorca.

O EDUKACIJI

Edukacije (seminar i ispit) za Turističke vodiče za područje Splitsko-dalmatinske županije organizirat će se i izvoditi na Odjelu za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita.
Početak edukacije 09.10.2018. godine. Predavanja iz općeg dijela seminara i stručnog ispita se održavaju u popodnevnim satima (nakon 16 h) kroz otprilike 4 tjedna. Prisustvovanje predavanjima je obvezno. Terenska nastava se obično održava vikendom.

Za sve dodatne informacije obratite se na adresu elektroničke pošte info@tzvrgorac.hr.