RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 19. sjednici od 26. studenog 2018. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 26/18).

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf. formatu