Javna rasprava: Sustav navodnjavanja Bunina

Na temelju članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima okoliša (“NN” 64/08) stavlja se na javnu raspravu predmetna studija.

OGLAŠAVANJE JAVNE RASPRAVE
o Studiji o utjecaju na okoliš sustava navodnjavanja Bunina, Grad Vrgorac

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Oglašavanja javne rasprave u pdf formatu