Poštovani građani i građanke Grada Vrgorca,

 

ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete i aktivno sudjelujete na prvoj JAVNOJ TRIBINI GRADA VRGORCA, koja će se održati 24. rujna 2019.godine u 19:00h u VIŠENAMJENSKOJ DVORANI.

 

Organiziramo ovu tribinu sa ciljem omogućavanja uvida u dosadašnji rad svih gradskih ustanova i poduzeća, te uvođenja prakse konzultacija sa građanima uoči izrade Proračuna za narednu godinu. Tribina je organizirana po principu pitanje-odgovor, gdje građani postavljaju pitanje direktno gradonačelniku, ravnateljima ili direktorima gradskih poduzeća i odmah dobiju i odgovor.

 

Vrlo nam je važna suradnja s građanima koji primijete mnoge stvari, a nama možda prođu nezapaženo. Nadamo se da ćete doći u što većem broju, spremni sa pitanjima od važnosti za Vrgorac. Otvoreni smo za sva Vaša pitanja, sugestije i prijedloge za poboljšanje, i nadamo se da ćete i samim dolaskom pokazati veliku zainteresiranost za svoj Grad.

 

S poštovanjem,

G R A D O N A Č E L N I K

Ante Pranić, mag.ing.aedif.

Poziv na tribinu