Na temelju članaka 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 12/09, 2/13, 5/14 i 16/19), s a z i v a m

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrgorca

 

Sjednica će se održati 01. listopada 2019. /UTORAK/ u Maloj vijećnici Grada Vrgorca, s početkom u 19:30 sati.

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Poziva s Dnevnim redom