Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18,),
članka 15. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj
14/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na adresi Matice hrvatske 11, 21276 Vrgorac
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 22/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih
prostora na području Grada Vrgorca u vlasništvu Grada Vrgorca, raspisuje;

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
NA ADRESI MATICE HRVATSKE 11, 21276 VRGORAC

LINK ZA PREUZIMANJE TEKSTA NATJEČAJA