Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 39. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj
157/13, 152/14, 52/16, 16/17 i 130/17) gradonačelnik Grada Vrgorca dana 04. studenoga
2019. godine, donosi

 

O D L U K U

o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području grada Vrgorca

 

Ovom Odlukom odobrava se provođenje javnih radova za opće dobro bez naknade na
području grada Vrgorca, a sukladno potrebama utvrđenim od strane Grada Vrgorca.
U radovima za opće dobro bez naknade mogu sudjelovati radno sposobni ili djelomično
radno sposobni samac korisnik zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva koje je korisnik
zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb Makarska-
Podružnica Vrgorac.

 

Korisnici zajamčene minimalne naknade koji će sudjelovati u radovima za opće dobro
moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište na području grada Vrgorca.
Podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima
zajamčene minimalne naknade ili članu kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne
naknade, Gradu Vrgorcu dostavlja Centar za socijalnu skrb Makarska-Podružnica Vrgorac,
jednom mjesečno, sukladno članku 39. stavku 5. Zakona o socijalnoj skrbi.
Za organizaciju, provedbu i nadzor nad izvršavanjem radova iz stavka 1. ovog članka,
vođenje evidencije rada i nesudjelovanju pozvanih osoba zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Grada Vrgorca.

 

LINK za preuzimanje cjelokupne odluke u pdf-u