IZVJEŠĆE o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Izvješća u pdf formatu