IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA

                Obaviještavaju se predstavnici udruga civilnog društva s područja kulture, sporta, socijalne skrbi i ostale udruge koje djeluju na području Grada Vrgorca da Zakon o udrugama a vezano uz Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Vrgorca predviđa mogućnost izravne dodjele financijskih sredstava bez objavljivanja natječaja.

Izravna dodjela financijskih sredstava moguća je samo u iznimnim slučajevima i to:  

  • kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom  ili aktom  dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.),
  • kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodjeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

                U privitku objavljujemo obrasce za izravnu dodjelu sredstava i obrasce za izvještavanje, uz napomenu da isti moraju biti ispunjeni putem računa.

                Udruge s područja sporta svoje zahtjeve upućuju Športskoj zajednici Grada Vrgorca.

 

     GRAD VRGORAC

 

ZAHTJEV ZA IZRAVNU DODJELU SREDSTAVA

OPISNO IZVIJEŠĆE

OBRAZAC PRORAČUNA

FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE