Na temelju članka 14. stavka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca (“Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca, bro 26/17, 26/18 i 25/19), članka 47. Statuta Grada Vrgorca (“Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18)i proteka roka za prigovor sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca, gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 20. veljače 2020. godine donosi konačnu

 

 

Odluku

o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja grada Vrgorca za

školsku/akademsku 2019./2020. godinu.

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu