JAVNI POZIV
za podnošenje Zahtjeva za potporu iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala
jagoda na području Grada Vrgorca za 2020. godinu

KLIK na poveznicu za otvaranje Javnog poziva u pdf obliku

Obrazac zahtjeva – word format

Obrazac zahtjeva – pdf format