Na temelju na temelju članka 85. Zakona o poljoprivredi  („Narodne novine“, broj 118/18),članka 4.i7.  Pravilnika o dodjeli  oznake „Vrgorac Quality“ („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 10/20), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca, dana 06. travnja  2020.  godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu oznake “VRGORAC QUALITY”

Javni poziv za dodjelu oznake Vrgorac Quality

 

Prijavni obrazac za VINO I DRUGE PROIZVODE OD GROŽĐA I VINA

 

Prijavni obrazac za JAGODE I DRUGE PROIZVODE OD JAGODA

 

Prijavni obrazac za MED I DRUGE PČELINJE PROIZVODE

 

Prijavni obrazac za SVJEŽE VOĆE I POVRĆE I DRUGE PROIZVODE NASTALE PRERADOM VOĆA I POVRĆA