Poštovani građani i građanke,

Grad Vrgorac je naručio izradu Idejnog rješenja za zgradu POS-a, koju planiramo izgraditi u suradnji sa APN-om, a kriteriji za listu prvenstvu su upravo na savjetovanju (LINK NA SAVJETOVANJE)

Planirana zgrada broji ukupno 25 stanova, svakom stanu pripada 1 PM kao i 1 spremište.

Vrste stanova su:

1.5 sobni – 7 kom (2 tipa)

1.5. sobni prilagođen za osobe sa invaliditetom – 3 kom

2.5 sobni – 15 kom (3 tipa)

Ovdje možete vidjeti detaljne tlocrte svih stanova, okoliša te vizualizaciju zgrade – IDEJNO RJEŠENJE ZGRADE POS-a VRGORAC

Procjena troškova građenja je 18.000.000,00 HRK + PDV

*nakon potpisa predugovora, kupci mogu sudjelovati u finalnoj izradi nacrta za kupljeni stan. Nisu dozvoljene prilagodbe nacrta koje bi utjecale na statiku zgrade.