Na temelju članka 8. stavak 2. Programa pomoći građanima u svrhu korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 15/20), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca raspisuje

 

JAVNI POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH
IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
U KUĆANSTVIMA, ZA VLASTITU POTROŠNJU

 

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC