Na temelju članka 6. Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata i polaznika vojne i policijske akademije s područja Grada Vrgorca za 2020. godinu („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 21/20) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 14. svibnja 2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o odobravanju sufinanciranja prijevoza redovnih studenata i polaznika
vojne i policijske akademije s područja Grada Vrgorca za 2020. godinu

KLIK na poveznicu za preuzimanje teksta Odluke