OBAVIJEST

o promjeni žiro računa i poslovne banke

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Vrgorac promijenio broj žiro računa i poslovnu banku.

 

Od dana 05. svibnja 2020. godine Grad Vrgorac posluje sa Erste & Steiermärkische Bank d.d., a novi broj žiro računa Grada Vrgorca glasi: HR3824020061851100008.

 

Sva plaćanja (komunalna naknada i naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR3424070001851100008), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR3824020061851100008.

 

Napomena:
Ažurirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka.
Ažurirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo.

 

Ažurirani podaci o Gradu Vrgorcu:

Grad Vrgorac
OIB: 81573770233
Matični broj: 2580195
Djelatnost: Opća djelatnost javne uprave – 8411
Adresa: Tina Ujevića 8, 21276, Vrgorac
IBAN: HR3824020061851100008
BIC: ESBCHR22

OBAVIJEST u pdf-u