O B A V I J E S T

                Nova školska godina polako se približava, a s njom i obveze oko priprema za novi početak. Kako je roditeljima to razdoblje pomalo stresno i financijski iscrpljujuće, Grad Vrgorac planira svim učenicima od I. do VIII. razreda Osnovne škole „Vrgorac“ za novu školsku 2020./2021. godinu pokloniti komplet bilježnica potrebnih za rad.

                S ciljem podrške, roditeljima želimo istaknuti naša nastojanja da se što više ulaže u mlade te na bilo koji način potiče obrazovanje, a time ukazujući smijer razvoja našeg grada.

                                                                                                                                             GRAD VRGORAC